Solidaritet og lighed i fokus for det kommende Landsstyre

Som noget helt nyt vil Landsstyret etablere et politisk uafhængigt organ til fordeling af kvoter for fisk og skalddyr. Yderligere vil det kommende Landsstyre arbejde for anerkendelse af fangererhvervet af det globale samfund ved at iværksætte en mere intensiv oplysningskampagne om erhvervet.

Onsdag d. 10. juni 2009
Landsstyret
Emnekreds: Erhverv, Landstingvalg juni 2009, Politik.

”Med solidaritet og lighed som grundsten skal vi alle bidrage efter vores evner og formåen, ligesom de der har behov for hjælp skal modtage støtte.”Koalitionsaftalen for partierne Inuit Ataqatigiit, Kattusseqatigiit og Demokraterne indledes blandt andet således. Aftalen blev i formiddags underskrevet ved et pressemøde.

- Aftalen skal ses som en ramme-aftale for de politisk prioriterede sagsområder. Den næste opgave bliver en udarbejdelse af en reel køreplan, hvor en implementeringsplan og økonomien bag planerne skal fremgå. Det bliver gjort i den nærmeste fremtid, forklarer den kommende Landsstyreformand Kuupik Kleist fra Inuit Ataqatigiit.

Koalitionsaftalen starter med at understrege de grundlæggende værdier for det kommende samarbejde, hvor tankegangen ”altings sammenhæng” – basis for det grønlandske livssyn – understreges.

Ved indførelse af Selvstyret skal der etableres en styring, der har udgangspunkt i som er tilpasset landet og dets befolkning. De ansvarsområder der skal hjemtages fra det danske stat, som de første, er følgende:

 • Råstofudvinding og ikke-levende ressourcer
 • Udlændingeområdet
 • Fødevare- og veterinærområdet

Efter Landsstyrets tiltrædelse på fredag, er der en række forhold koalitionen gerne vil have undersøgt til bunds:

 • At skabe et tilbundsgående overblik over Landskassens midler
 • At skabe et tilbundsgående overblik over Finanslovens udgiftsposter
 • Gennemgribende eftersyn af skatter og afgifter
 • En gennemgribende analyse af hele skatteområdet ved dannelse af en Skattekommission
 • Undersøge muligheder for dannelse af en international frihavn
 • En sammenhængende analyse af hele det sociale område med dertil tilstødende områder
 • At afdække de boligsøgendes og hjemløses forhold til bunds
 • Muligheden for at højne Grønlands selvforsyning af fødevarer skal kulegraves
 • Grundig analyse af indhandlingssteder for fisk skal foretages

I den underskrevne koalitionsaftale kan det kommende Landsstyres målsætninger for næsten samtlige ansvarsområder læses, men særskilt skal det nævnes at det kommende Landsstyre sætter byggeri af almennyttige udlejningsboliger i højsæde.

Det understreges utvetydigt i aftalen, at der skal etableres en særlig indsats for børn og unge.

Klimastrategien skal sikres opbakning og inspiration fra befolkningen og det skal blandt andet ske gennem en landsdækkende informationskampagne.

Der skal udarbejdes en national handlingsplan: ”Fra passiv til aktiv forsørgelse”, idet Landsstyret vil sikre at alle potentielle arbejdstagere kan bidrage til det kommende Selvstyre.

Som noget helt nyt vil Landsstyret etablere et politisk uafhængigt organ til fordeling af kvoter for fisk og skalddyr. Yderligere vil det kommende Landsstyre arbejde for anerkendelse af fangererhvervet af det globale samfund ved at iværksætte en mere intensiv oplysningskampagne om erhvervet.

Kilde: Nanoq.gl