Indsigt: Urealistiske forventninger?

Urealistiske forventninger?

Det er meget kontante og vanskelige opgaver, der venter på det nye landsstyre. Derfor er det urimeligt at forlange mirakler på rekordtid, men optimismen breder sig igen i mange dele af samfundet og det politiske systemskifte i sig selv kan have en selvforstærkende, positiv effekt.

Mandag d. 15. juni 2009
Grønlands Arbejdsgiverforening
Emnekreds: Erhverv, Landstingvalg juni 2009, Økonomi.

Det er meget kontante og vanskelige opgaver, der venter på det nye landsstyre. Derfor er det urimeligt at forlange mirakler på rekordtid, men optimismen breder sig igen i mange dele af samfundet og det politiske systemskifte i sig selv kan have en selvforstærkende, positiv effekt.

Ingen skal være i tvivl om, at også Grønlands Arbejdsgiverforening har høje forventninger til det nye landsstyre, men vi er også bevidste om opgavens omfang. Der er tale om store udfordringer, som landsstyreformand Kuupik Kleist selv formulerede det i valgkampens slutfase: ”Man gyser næsten ved tanken om hele oprydningsarbejdet efter så mange år, hvor systemerne er sandet til. Alle råber og skriger på forandring”.

Vi indrømmer gerne, at GA har været blandt dem, der har ”råbt og skreget” på forandring, når vi har mødt de tilsandede systemer. Dette være sagt uden at skyde på de embedsmænd i den offentlige forvaltning, der ofte har arbejdet under vanskelige betingelser. Men det er til gengæld på høje tid, at tiltrængte forandringer bliver igangsat, så vi igen kan se fremad. Dog må vi medgive landsstyreformanden og de øvrige medlemmer af landsstyret, at det er svært at genoprette et land, når befolkningen af gode grunde er utålmodige efter håndgribelige fremskridt. Ikke desto mindre bør vi netop udvise tålmodighed, så der nu kan arbejdes på baggrund af grundige analyser og ud fra langtidsholdbare perspektiver. Hovsaløsninger, tilfældige lapperier og tiltag baseret på følelser mere end fornuft har vi set rigeligt af.

Mindre offentlig dominans i erhvervslivet bør være et højt prioriteret mål
IA’s overbevisende valgsejr er utvivlsomt udtryk for et protestvalg, der afspejler et ønske om fornyelse uden en nødvendigvis dyb politisk enighed. Derfor skal der findes en balance mellem ideologiske mærkesager og
pragmatisk politik. Der skal kort og godt samarbejdes på tværs af ideologier. GA ser det som en stor fordel, at det nye landsstyre består af mange yngre politikere - og at ingen af partierne fra det tidligere landsstyre er med i den nye koalition. Det er på tide, at der kommer friske kræfter til.

Det er der nemlig brug for. Uddannelse, social genopretning, boliger og sundhedsvæsenet er blandt de tunge problemer, der i høj grad trænger til politisk nytænkning. Men lad os også minde om, at der savnes et nyt politisk syn på erhvervslivet. I GA’s 400 virksomheder påtager vi os gerne vores del af ansvaret for samfundets udvikling, men til gengæld ser vi frem til, at landsting og landsstyre nu formår at formulere en langsigtet strategi for erhvervsudviklingen.

Det er GA’s opfattelse, at der desuden bør tages grundlæggende politisk stilling til det offentliges ejerrolle i erhvervslivet. Vi vil i den forbindelse henvise til Grønlands Hjemmestyres egen - ofte fremsatte - programerklæring om, at det offentlige ikke skal drive virksomheder, som kan varetages af private. Her er KNI’s fremfærd i de større byer et eksempel på det modsatte, men der er adskillige andre eksempler på det uhensigtsmæssige i at sammenblande politik og virksomhedsdrift. Royal Greenlands katastrofale økonomiske situation er i sig selv et vidnesbyrd om en forfejlet erhvervspolitik.

Stabilitet er en kvalitet i sig selv
Stabilitet er et erklæret mål for Kuupik Kleist, og derfor har vi respekt for, at dannelsen af det nye landsstyre og nedsættelsen af diverse udvalg ikke er hastet igennem. Et grundigt forarbejde er forudsætningen for at skabe den politiske stabilitet, Grønland i så mange år har savnet, og som i sig selv er et stort fremskridt. I GA deler vi i høj grad landsstyreformandens ønske om at skabe langtidsholdbare løsninger.

Idet vi byder Grønlands nye landsstyre velkommen, vil vi gerne understrege, at vores politikere aldrig vil gå forgæves til Grønlands Arbejdsgiverforening, når det drejer sig om erhvervslivets forhold.

God arbejdslyst!