En aluminiumsmelter er godt for det globale CO2 regnskab

En ny undersøgelse viser, at der globalt set potentielt er meget mindre CO2 udledning ved en grønlandsk aluminiumsmelter end ved sammenlignelige smeltere, der placeres andre steder i verden. Globalt set kan CO2 udslippet være 3 til 12 gange mindre, hvis en smelter placeres i Grønland.

Mandag d. 21. september 2009
Landsstyret
Emnekreds: Erhverv, Klima, Miljø og natur, Råstoffer.

En ny undersøgelse viser, at der globalt set potentielt er meget mindre CO2 udledning ved en grønlandsk aluminiumsmelter end ved sammenlignelige smeltere, der placeres andre steder i verden. Globalt set kan CO2 udslippet være 3 til 12 gange mindre, hvis en smelter placeres i Grønland.

Grønlands Selvstyre får lavet mange undersøgelser, før den endelige beslutning om igangsættelse af en aluminiumsmelter ved Maniitsoq. En af undersøgelserne er en såkaldt livscyklusvurdering, der forkortes til LCA efter det engelske 'Life Cycle Assessment'.

En LCA er et værktøj for både myndigheder og virksomheder, når de skal inddrage miljøhensyn i deres planlægning og skal besvare spørgsmål om hvilke løsninger, der er bedst set fra et miljøsynspunkt. En LCA bruges til at sammenligne forskellige aspekter ved en produktion eller en proces.

LCA rapporten er udarbejdet af forskere fra Aalborg Universitet og firmaet 2.-0 LCA consultants. Rapporten har desuden været igennem et kritisk review af tre uafhængige internationale eksperter, inden den blev afleveret. Grønlands Selvstyre har således ingen indflydelse haft på konklusionerne i rapporten.

LCA rapporten har primære haft fokus på at undersøge CO2 udslip fra aluminiumsmeltere i et globalt perspektiv. LCA'en indgår som en del af Selvstyrets strategiske miljøvurdering, kaldet SMV. SMV'en omfatter også naturvurderinger, sundhedsvurderinger og regionaludviklingsvurderinger.

Den samlede SMV vil blive offentliggjort i slutningen af 2009, og den vil derefter indgå som en del af det materiale, der skal danne grundlag for den endelige politiske beslutning om etablering af en aluminiumsmelter. Denne beslutning er planlagt til at blive taget på Inatsisartuts efterårssamling i 2010.


1.LCA'en kan downloades fra www.smv.gl. Det er et link direkte til rapporten, som er på 3 Mb, så det går lige lidt tid, før den viser sig på skærmen.
Du kan også her downloade resumeet af LCA'en som PDF (118 KB):
Life cycle assessment of aluminium production in new Alcoa smelter in Greenland