Småskala råstofaktiviteter på vej

Standardvilkårene for småskala aktiviteter ændrer ikke ved den ret, den fastboende befolkning i Grønland, i henhold til råstoflovens § 32, har til begrænset indsamling af mineralske råstoffer uden en særskilt tilladelse.

Tirsdag d. 3. november 2009
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Erhverv, Råstoffer.

Landsstyret har tildelt den første efterforskningstilladelse til småskala råstofaktiviteter i Grønland. Tilladelsen er givet til et område i nærheden af Nuuk og skal gælde for to år. Endnu flere ansøgninger er på vej til behandling i både Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer og efterfølgende i landsstyret.

De nye standardvilkår for tilladelser til småskala råstofaktiviteter i Grønland trådte i kraft i foråret 2009. Standardvilkårene retter sig mod mindre, hjemmehørende udvindingsvirksomheder, som ikke råder over den samme kapital og ekspertise som de internationale mineselskaber. De nye standardvilkår skal sikre, at efterforskning og udnyttelse også på småskala niveau foregår sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. I efterforskningsperioden må der derfor ikke bruges eksplosiver, kemiske metoder eller værktøjer mv. som indeholder radioaktive grundstoffer.

For at komme i betragtning til en småskala tilladelse skal ansøger være fastboende og fuldt skattepligtig i Grønland.

En efterforskningstilladelse til småskala råstofaktivitet omfatter alle mineralske råstoffer, bortset fra olie og gas samt radioaktive grundstoffer.

Standardvilkårene for småskala aktiviteter ændrer ikke ved den ret, den fastboende befolkning i Grønland, i henhold til råstoflovens § 32, har til begrænset indsamling af mineralske råstoffer uden en særskilt tilladelse.

Flere informationer om småskala råstofaktivitet kan læses på www.nanoq.gl