Mikrolån til udvikling af bygder

Selvstyret har allerede en bred vifte af understøttende værktøjer til at hjælpe erhvervsudviklingen på vej, og det er vigtigt at nye tiltag bliver sat i sammenhæng med eksisterende ordninger. Via ESU ydes tilskud til afdrag af lån til fangst, fiskeri og landbrugserhvervet samt ren tilskud til anskaffelse af joller. Selvstyret har puljer til rådighed til landbaserede erhverv i form af tilskud og garantistillelse.

Onsdag d. 4. november 2009
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Bygder, Erhverv.

Borgmester Asii Chemnitz Narup kom ved en debat om bygdernes fremtid med en særdeles interessant idé om mikrolån til bygderne. En ordning som med succes bliver brugt i mange udviklingslande for at styrke mulighederne for selvforsørgelse. Lånebeløbene er forholdsvist små og skal tilbagebetales over en forholdsvis kort periode på ½-1 år. Jeg mener sagtens, at vi kan lade os inspirere af konceptet som det bruges i u-landene, men det siger sig selv at ordningen skal tilpasses det moderne Grønland.

Selvstyret har allerede en bred vifte af understøttende værktøjer til at hjælpe erhvervsudviklingen på vej, og det er vigtigt at nye tiltag bliver sat i sammenhæng med eksisterende ordninger. Via ESU ydes tilskud til afdrag af lån til fangst, fiskeri og landbrugserhvervet samt ren tilskud til anskaffelse af joller. Selvstyret har puljer til rådighed til landbaserede erhverv i form af tilskud og garantistillelse.

Jeg hilser umiddelbart denne nytænkning velkommen, og synes idéen om mikrolån skal tages med i det kommende arbejde med den overordnede sektorstrategi på erhvervsområdet.