Aktieselskaber

Demokraternes kommentar til: Beslutningsforslag om at landsstyret pålægges fra og med EM 09 at afgive årlige redegørelser til Landstinget om landsstyrets varetagelse af Selvstyrets ejerinteresser i de helt eller delvis Selvstyreejede selskaber, herunder om den økonomiske situation og udvikling i det enkelte selskab, og om landsstyrets overvejelser og tiltag på baggrund heraf.
(Atassut`s medlemmer af Landstinget: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Fredag d. 6. november 2009
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Efterårssamling 2009, Erhverv, Selvstyre.

Demokraternes kommentar til: Beslutningsforslag om at landsstyret pålægges fra og med EM 09 at afgive årlige redegørelser til Landstinget om landsstyrets varetagelse af Selvstyrets ejerinteresser i de helt eller delvis Selvstyreejede selskaber, herunder om den økonomiske situation og udvikling i det enkelte selskab, og om landsstyrets overvejelser og tiltag på baggrund heraf.
(Atassut`s medlemmer af Landstinget: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Med dette forslag vil landsstyret pålægges at afgive årlige redegørelser om de helt eller delvist Selvstyreejede selskaber, herunder om den økonomiske situation og udvikling i det enkelte selskab, og om landsstyrets overvejelser og tiltag på baggrund heraf.

Forslaget er i tråd med Demokraternes politik om størst mulig åbenhed og gennemsigtighed – både i den politiske proces og med hensyn til anvendelsen af samfundets midler. Vi vil dog samtidig påpege, at vi fra Demokraterne respekterer, at der kan være forretningsmæssige hensyn, der tilsiger, at nogle oplysninger skal behandles fortroligt.

En redegørelse virker efter Demokraternes opfattelse ikke umiddelbart hensigtsmæssig af praktiske årsager. En sådan redegørelse vil tidligst kunne blive udarbejdet i slutningen af maj måned, altså efter generalforsamlingerne er afsluttet og årsrapporterne præsenteret. Dette vil medføre, at redegørelsen tidligst vil kunne blive gennemgået til efterårssamlingerne og dermed vil nyhedsværdien på redegørelsen være næsten et år gammel.

Grunden til, at vi fra Demokraterne mener, at der er praktiske problemer ved forslaget er, at der i forbindelse med aktieselskabernes årlige generalforsamlinger bliver udarbejdet en ekstern analyse af årsrapporterne af et eksternt statsautoriseret revisionsselskab, hvilket er med til at danne baggrund for landsstyrets vurdering af selskabernes økonomiske udvikling. Såfremt uoverensstemmelser mellem selskabernes resultater og landsstyrets overordnede ønsker opstår, bliver dette påpeget på generalforsamlingen og optages eventuelt til efterfølgende forhandling.

Landstingets Finans- og Revisionsudvalg modtager alle aktieselskabernes årsrapporter umiddelbart efter, at generalforsamlingsperioden udløber i maj måned.

Det betyder, at udvalgene modtager information om selskaberne med størst mulig aktualitet. Årsrapporterne har større detaljeringsgrad og aktualitet end en eventuel redegørelse vil have, hvorfor udvalgene i højere grad har mulighed for at få de oplysninger, de specifikt søger.

På denne baggrund skal vi fra Demokraterne indstille, at forslaget forkastes.