Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden for 2008

Ordførerindlæg: Når etableringen af vandkraftværket ved Ilulissat er udført, så vil der igen være økonomisk råderum til større infrastrukturelle anlægsinvesteringer. Derfor vil Demokraterne gerne opfordre til, at man allerede nu får opdateret diverse projekter om havneudvidelser, større vejanlæg samt at man får lavet nogle konkrete trafikscenarier, som ville kunne skabe et vidensgrundlag for en fremtidig debat om vores trafikstruktur.

Fredag d. 20. november 2009
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Boliger, Efterårssamling 2009, Erhverv, Infrastruktur.

Demokraterne har med stor interesse læst Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden for 2008.

I tabel 3.4 kan det ses, at der i fonden er registreret 880 millioner kroner. Demoraterne er vidende om, at dette er et rent budgetteknisk, men det giver alligevel et godt indtryk af, at vi har rigeligt med offentlige midler til at sikre masser af byggeri og gennem offentlige investeringer afbøde nogle af de virkninger, som den globale finanskrise har haft.

En ting der er vigtig for Demokraterne er, at de forbrugte midler bruges bredt og dermed dækker så mange områder og formål som muligt og at man samtidig sikrer, at midlerne anvendes til projekter, som kan skabe de fornødne rammer for et velfungerende Grønland, hvis udvikling nu skal til at tage fart.

Ophobning af midler i fonde er dog ikke ønskeligt, da midlerne skal ud at arbejde – så at sige. Derfor er det glædeligt for Demokraterne, at medlem af Landsstyret for Boliger, Infrastruktur og Trafik i redegørelsen skriver, at der i fremtiden skal arbejdes på at færdiggøre og afslutte projekter.

Denne udmelding falder naturligvis godt i tråd med udmeldingerne fra medlem af Landsstyret for Finanser, som i forslag til Finanslov for 2010 netop budgetterer med et øget flow af midler fra Anlægs – og Renoveringsfonden.
Dermed viser Landsstyret – igen – at der er sammenhæng mellem det planlagte, det udtalte og det udførte.

Demokraterne har tidligere talt for, at man ved vedtagelse af en decideret anlægslov, ville kunne planlægge og udfører byggerier i et mere passende flow, således at der sikres flere helårsarbejdspladser og formentlig til en lavere pris, hvorved man igen vil kunne få mere byggeri for pengene.

Dertil vil jeg gerne spørge Landsstyret, hvor langt man er med planerne om en evt. udfærdigelse af en anlægslov?

Fremtidens projekter bør rette fokus på bestræbelserne efter øget økonomisk selvbårenhed, øget velfærd for borgerne, øget udvikling og øget indsats overfor miljøforbedringer.

Dette betyder, at mange midler bør gå til uddannelsesområdet, boligtyper til alle behov, fortsatte investeringer i sundhedsvæsnet og etableringen af forbrændingsanlæg i byerne samt en begyndende implementering af affaldshåndteringsplanen.

Når etableringen af vandkraftværket ved Ilulissat er udført, så vil der igen være økonomisk råderum til større infrastrukturelle anlægsinvesteringer. Derfor vil Demokraterne gerne opfordre til, at man allerede nu får opdateret diverse projekter om havneudvidelser, større vejanlæg samt at man får lavet nogle konkrete trafikscenarier, som ville kunne skabe et vidensgrundlag for en fremtidig debat om vores trafikstruktur.

Demokraterne skal her også opfordre til, at de fire Storkommuner tages med i alt anlægsplanlægning, således at en koordineret anlægsindsats kan blive så effektiv som mulig. Dertil bør man også inddrage byggebranchen, så man gennem bedre planlægning, kan sikre både arbejdspladser, men lige så vigtigt også praktikpladser for vores unge mennesker, som skal udgøre fremtidens arbejdskraft.

Slutteligt skal Demokraterne lige påpege, at termen ”Grønlands Hjemmestyre” bruges mange steder i redegørelsen og at dette fremadrettet skal ændres til Grønlands Selvstyre, de dette er den rette betegnelse.

Med disse bemærkninger tager Demokraterne redegørelsen til efterretning og vi vil udtale, at vi løbende vil holde øje med udviklingen i Anlægs- og Renoveringsfonden.