Grønlands klima-mål er klar

Vi skal også understrege, at landet som et nyt selvstyrende samfund har et fundamental behov for økonomisk udvikling. Vi må erkende, at hvis Grønland skal blive mere økonomisk selvbåren, kan vi ikke komme udenom den nødvendige industrielle udvikling. Vi kan derfor i perioden 2013-2020 ikke påtage os reduktionsforpligtelser i både råstofsektoren og nye industrier, såsom aluminiumsproduktion

Torsdag d. 3. december 2009
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Erhverv, Internationale spørgsmål, Klima.

Landsstyret har i dag meddelt den nye danske klimaminister, Lykke Friis, Grønlands mål på klima-området fra 2013-2020 i form af et brev.

I brevet understreger formand for landsstyret Kuupik Kleist, at Grønland så vidt muligt vil indgå i en international klimaaftale, der ventes forhandlet på plads i København i løbet af denne måned under FN´s klimakonference, COP 15.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Grønland gerne vil forpligte sig til at reducere sin drivhusgasudledning i perioden 2013-2020. Hele verdenssamfundet har et ansvar til at begrænse sin udledning af drivhusgasser for at dæmme op for den globale opvarmning. Men vi anser, at byrdefordelingen i forpligtelsesansvaret bør være afhængig af landenes samfundsmæssige og økonomiske udviklingsgrad, siger formand for landsstyret Kuupik Kleist.

Derfor har Grønland opdelt sine mål til forpligtelser i tre dele. Et for det civile samfund, en anden for råstofsektoren og til sidst for nye energikrævende virksomheder.

Hvad det civile samfund angår, skal det grønlandske samfund forpligtige sig til at reducere sin udledning af drivhusgasser med 5 % i forhold til Grønlands totale udledning i 2007. Det vil Grønland opnå ved at udbygge sit vandkraftpotentiale, ved forbedring af boligmassen, ved effektivisering af fiskerierhvervet, ved bedre anvendelse af restvarme fra eksempelvis forbrændingsanlæg og andre tiltag til fremme for mere klimavenlig adfærd hos befolkningen generelt. Grønland vil således i perioden 2013-2020 opnå en dækning af landets elektricitetsforsyning fra vandkraft på 60 %.

- Vi skal også understrege, at landet som et nyt selvstyrende samfund har et fundamental behov for økonomisk udvikling. Vi må erkende, at hvis Grønland skal blive mere økonomisk selvbåren, kan vi ikke komme udenom den nødvendige industrielle udvikling. Vi kan derfor i perioden 2013-2020 ikke påtage os reduktionsforpligtelser i både råstofsektoren og nye industrier, såsom aluminiumsproduktion, siger Kuupik Kleist.

Men Grønland vil udvikle sine råstofaktiviteter og nye industrier med bedste internationale standarder og principper, herunder bedst tilgængelige teknikker og bedste miljø- og klimabeskyttelse.