Åbning for grønlandske virksomheder på Thule Air Base

Det blev fra amerikanernes side understreget, at man var glade for henvendelsen. Man ser nemlig gerne grønlandske selskaber som både entreprisetagere og underleverandører ved de projekter, der er planlagt i de kommende år. Det er erklæret politik, at man på baserne rundt omkring i verden bruger lokale virksomheder i det omfang, det kan lade sig gøre.

Mandag d. 14. december 2009
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Emnekreds: Erhverv, Thule Air Base.

Direktør Henrik Leth og konsulent Ellen Arnskjold fra Grønlands Arbejdsgiverforening benyttede deres deltagelse ved de grønlandske arrangementer under klimatopmødet i København til at holde et vigtigt møde på den amerikanske ambassade.

Landsstyremedlem Palle Christiansen havde opfordret GA til at bane vejen for, at grønlandske virksomheder kan komme i betragtning ved de fremtidige bygge- og anlægsprojekter på den amerikanske base. Derfor aftalte GA et møde på ambassaden.

Der var stor opmærksomhed om besøget. I møderne deltog bl.a. contracting officer Patrick R. King og Renée Carelli fra kontraktadministrationen, og det blev fra amerikanernes side understreget, at man var glade for henvendelsen. Man ser nemlig gerne grønlandske selskaber som både entreprisetagere og underleverandører ved de projekter, der er planlagt i de kommende år. Det er erklæret politik, at man på baserne rundt omkring i verden bruger lokale virksomheder i det omfang, det kan lade sig gøre.

Allerede i 1962 blev der således etableret et kontor på den danske ambassade i USA for at sikre lokal tilknytning til baserne i Grønland. Men den gang drejede det sig i sagens natur om danske virksomheder. I 1985 gik Grønlands Hjemmestyre ind i samarbejdet, og sammen med Danish Arctic Contractors dannede man Greenland Contractors, der siden har stået for den daglige drift af Thule Air Base. Driften omfatter alt fra boliger, veje og transport til værksteder, hospital og fritidsaktiviteter.

Efter GA’s mening er det nu er tide, at flere grønlandske virksomheder udnytter mulighederne for at løse opgaver på Thule Air Base. Da der er tale om international sikkerhedspolitik på højt plan, er det ganske vist en smule kompliceret at komme i betragtning pga af omfattende godkendelsesprocedurer etc. Men på det område stiller den amerikanske ambassade i København sig gerne til rådighed med råd og vejledning.

At besøget resulterede i mere end udveksling af høfligheder, understreges af, at en delegation fra ambassaden med Patrick R. King i spidsen gerne vil besøge Nuuk ved lejlighed. Foreløbig er GA kommet på ambassadens mailingliste, så man nu bliver orienteret om de planer, der arbejdes med - og opgaver, der udbydes.

© an