Kontrakt med Royal Greenland A/S om serviceydelser for 2010

Servicekontrakt pålydende kr. 10.626.000 godkendes i dens nuværende
form. Umiddelbart har det givet Udvalget anledning til bekymring, at uddannelsestiltag, mobilitetsfremme samt omskoling ikke i højere grad søges tilgodeset. Dette kunne efterlade det indtryk, at bevillingens formålsbeskrivelse alene omfatter uddannelsestiltag, mobilitetsfremme og omskoling for et syns skyld.

Tirsdag d. 29. december 2009
Finansudvalget
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri.

Servicekontrakt pålydende kr. 10.626.000 godkendes i dens nuværende
form.

Umiddelbart har det givet Udvalget anledning til bekymring, at uddannelsestiltag, mobilitetsfremme samt omskoling ikke i højere grad søges tilgodeset. Dette kunne efterlade det indtryk, at bevillingens formålsbeskrivelse alene omfatter uddannelsestiltag, mobilitetsfremme og omskoling for et syns skyld.

Finansudvalgets beslutningkan læses her Kontrakt med Royal Greenland for 2010