Er ønsket om åbenhed og samarbejde mere end tomme ord?

Mange virksomheder oplever, at landsstyret på visse områder ønsker at afprøve juridiske grænser frem for at gå i konstruktiv dialog med erhvervslivet.

Mandag d. 22. februar 2010
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Emnekreds: Erhverv, Landsstyret.

Mange virksomheder oplever, at landsstyret på visse områder ønsker at afprøve juridiske grænser frem for at gå i konstruktiv dialog med erhvervslivet.

Det nye landsstyre proklamerede efter valget sidste sommer en ny politisk ledelsesstil, og man har da også ofte udtrykt ønske om åbenhed og bredt samarbejde med organisationer og befolkningen. GA var fra starten positiv overfor landsstyret, og vi har også gentagne gange tilkendegivet, at vi er åbne overfor dialog. Desværre føler vi ikke, at denne åbenhed er lige så stor fra landsstyrets side, når det kommer til realiteter. Vi forlanger naturligvis ikke at få 100% accept til alle vores holdninger og forslag, men vi havde forventet større lydhørhed. Ikke mindst set i lyset af de mange offentlige dispositioner inden for byggeriet, som har givet anledning til store frustrationer i mange virksomheder.

Lad mig bare nævne kraftvarmeværket i Paamiut, den nye administrationsbygning i Nuuk og købet af et stort antal boliger i Qingorput som eksempler på, at totalentrepriser har forhindret mindre, lokale virksomheder i at få del i opgaverne. GA påstår ikke, at landsstyret i disse sager har begået lovbrud, men det kan i høj grad diskuteres, om visse projekters tilblivelse er i overensstemmelse med tilbudslovens hensigt.

Lad os få renset luften
GA har hver gang forsøgt at påvirke beslutningerne i relation til et hensyn til landets erhvervsstruktur. Men det har i flere tilfælde været umuligt at få aktindsigt, når vi har ønsket at undersøge forhold, som vi mener bør belyses grundigt i offentlighedens interesse. Vi har fuld forståelse for, at landsstyret står overfor endog særdeles mange vigtige prioriteringer, men vi kan ikke acceptere, at vi hindres i at få den aktindsigt, vi iflg. offentlighedsloven og forvaltningsloven har ret til. I øvrigt bør landets politiske ledelse i den nuværende situation ikke tilsidesætte de ressourcer, som erhvervslivets organisationer repræsenterer.

Jeg indledte med, at GA fra starten var positiv overfor landsstyret. Det er vi stadig, og vi ønsker fortsat at medvirke til en konstruktiv dialog. Men hvis kun den ene part ønsker reel samarbejde, er det svært at få indflydelse. Vi vil dog endnu engang gerne appellere til den lydhørhed, respekt og åbenhed, som landsstyret selv giver udtryk for. I tillid til, at der er tale om mere end tomme ord, opfordrer vi til - så hurtigt som muligt - at vi sætter os sammen og får renset luften.