Konkurrence - altid sundt?

Bagsiden af den øgede konkurrence i den absolutte højsæson er, at det presser Air Greenland økonomisk, hvilket tvinger flyselskabet til at kigge på de ruter, der giver underskud, og lave besparelser. Det har Sydgrønland eksempelvis allerede mærket med ophør af den direkte atlantforbindelse om vinteren.

Fredag d. 9. april 2010
Julia Pars, Bestyrelsesformand for Air Greenland
Michael Binzer, Direktør for Air Greenland
Emnekreds: Erhverv, Transport, Økonomi.

© an

Måske - vi vil i hvert fald give et par eksempler, hvor man måske må regulere rammerne, frem for at satse på fuldstændig fri konkurrence. Vigtige samfundsopgaver hos små befolkninger kan være nødvendige at regulere, enten igennem koncessioner, servicekontrakter eller via naturlige monopoler.

El, vand- og varmeforsyning er ét eksempel, hvor dette sker i dag - og hvor de fleste godt er klar over, at vores befolkningsgrundlag er for lille til, at det er attraktivt for flere selskaber at investere i vandkraftværker og forsyningsnet for at konkurrere. Andre områder er teleområdet hvor TELE Greenland har en lang række forpligtelser omkring forsyning til alle dele af Grønland, fragtforsyningen hvor Royal Arctic Line har eneretskoncession over Atlanten og så olieforsyningen, som Pilersuisoq står for. Disse områder har et naturligt monopol, fordi vi kun er 56.000 mennesker fordelt over et område på størrelse med Vesteuropa, hvor der bor mere end 300 millioner mennesker.

Inden for flytrafikken har det allerede i en årrække været slut med monopol. Alle, der lever op til Statens Luftfartsvæsens krav, kan begynde at trafikere til, fra og i Grønland. Alligevel har Air Greenland kun oplevet konkurrence i den attraktive højsæson, hvor selskabet skal hente en væsentlig del af årets omsætning. Alle Air Greenlands konkurrenter er godt klar over, at det ikke er særlig lukrativt at trafikere i november måned, hvor vejret er mere ustabilt og passagererne langt færre end i højsæsonen. Så de holder sig jo selvfølgelig væk fra vintersæsonen, som kun betyder flere omkostninger i et driftsregnskab.

Er det så sundt med konkurrence for Air Greenland? Ja, generelt er det sundt. Men det skal selvfølgelig være under lige vilkår.

Konkurrence er først og fremmest sundt, fordi det tvinger os til at tænke i nye baner og hele tiden forbedre tingene til gavn for kunderne. Derfor er det også blevet billigere at flyve siden 2001, hvilket prisen på den røde billet illustrerer. Eksempelvis kostede en rød billet fra Nuuk til København 4920 kroner plus skatter og afgifter i 2001. I dag koster en tilsvarende billet 3305 kroner plus skatter og afgifter.

Air Greenlands besparelsestiltag vil givetvis accelerere i fremtiden, såfremt Air Greenland skal ruste sig endnu mere til en øget konkurrence i højsæsonen. For hvem er det, der betaler for den øgede konkurrence i dag? Dette er spørgsmål, som vi håber, at den nyligt nedsatte transportkommission også vil vurdere. Det skal stå helt klart, at Air Greenland ønsker at konkurrerende selskaber også bidrager til at opretholde en infrastruktur året rundt. Vi vil gerne konkurrence, men det skal være under lige vilkår, fordi det tjener Grønland bedst i det lange løb.