Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at fremlægge en redegørelse om fordele og ulemper ved evt. hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S til Landstingets efterårs samling

Hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S har været til politisk debat i længere tid, uden konkret beslutning herom. Jeg synes, at hvis man skal hel eller delvis privatisere Royal Greenland er det nødvendigt med foretagelse af grundig vurdering af det samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, også ved undersøgelse af fordele og ulemper ved privatiseringen.

Fredag d. 30. april 2010
Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Erhverv, Forårssamling 2010, Royal Greenland i krise, Økonomi.

Hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S har været til politisk debat i længere tid, uden konkret beslutning herom. Jeg synes, at hvis man skal hel eller delvis privatisere Royal Greenland er det nødvendigt med foretagelse af grundig vurdering af det samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, også ved undersøgelse af fordele og ulemper ved privatiseringen.

Derfor synes jeg, at landsstyret bør fremlægge en redegørelse om fordele og ulemper ved evt. hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S til Landstingets efterårssamling, med henblik på at Landstinget kan tilvejebringe et konkret målsætning herom.

Man ved at Selvstyreejede virksomheder er i dag alt for dominerende i erhvervslivet. Med henblik på borgernes direkte medvirken og medansvar for samfundets drift, er det nødvendigt med undersøgelse og vurdering af mulighederne for hel eller delvis overdragelse af nogle af de store Selvstyreejede virksomheder til private.

Ved de store Selvstyreejede virksomheders overdragelse til private, bør følgende hensyn sikres:
  1. Virksomhedens forpligtelser overfor borgerne skal ikke forringes.
  2. Ved privatiseringen skal man så vidt muligt sikre borgernes medejerskab og medansvar udfra almindelige handelsmæssige principper.
  3. Man skal sikre, at borgernes økonomiske og erhvervsmæssige ressourcer ikke forstyrres af privatiseringen.
  4. Man skal i forbindelse med privatiseringen sikre, at beskæftigelse af hjemmehørende og respekt for grønlandsk kultur ikke forlades.

Grønland, som giver driftige personer muligheder for at have privatvirksomhed med samfundets samlede interesser i højsædet og et økonomisk konkurrencedygtigt Grønland i udenrigshandelen, bør vi stile os imod ved privatiseringen af store Selvstyreejede virksomheder.

Med disse bemærkninger henstiller jeg en velvillig behandling af forslaget i tinget.

Læs også:
Landsstyretses svar
Demokraterenes ordførerindlæg