Forslag om sammenlægning af offentligt ejede selskaber, der varetager erhvervsudvikling og erhvervsrådgivning i Grønland

Landsstyret har en klar målsætning om at skabe en enklere erhvervsfremmestruktur end den nuværende med en opdeling i de tre selskaber, Grønlands Turist og Erhvervsråd (GTE), Greenland Development (GD) og Greenland Venture (GV).

Fredag d. 30. april 2010
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Erhverv, Forårssamling 2010.

Svarnotat
Landsstyret har en klar målsætning om at skabe en enklere erhvervsfremmestruktur end den nuværende med en opdeling i de tre selskaber, Grønlands Turist og Erhvervsråd (GTE), Greenland Development (GD) og Greenland Venture (GV). Målsætningen er at styrke erhvervsrådgivningen og sikre tilstrækkelig viden og styrke til at kunne løfte de opgaver, som udviklingen i både det lokale og globale erhvervsliv fører med sig.

Det grønlandske samfund har været underlagt markante forandringer i de seneste år – ikke mindst inden for erhvervslivet. Der mærkes en forøget udenlandsk interesse i at investere i Grønland, øget fokus på Grønland som rejsemål og helt nye kommercielle muligheder inden for olie og mineraler. Disse ændringer betyder både helt nye muligheder og udfordringer for de grønlandske virksomheder.

Landsstyret ser det som vores ansvar at skabe de rammer, der er nødvendige for en frugtbar regionaludvikling. Arbejdet med den regionale udviklingsstrategi vil sætte fokus på de muligheder og behov der skal adresseres, for at det offentlige på bedst mulig måde kan fungere som fødselshjælpere for nye erhvervstiltag. Omdannelsen af 18 kommuner til fire storkommuner, skaber naturligvis et behov for tilpasning af hele erhvervsfremmestrukturen i forhold til den regionale udviklingsstrategi. Dermed er det naturligt, at selskaberne GTE, GD og GV, der lige nu arbejder med erhvervsrådgivning og udvikling bliver gjort til genstand for en nærmere analyse af, hvordan de på den bedst mulige måde kan hjælpe de grønlandske virksomheder til at opdage og omsætte de nye muligheder til profitable initiativer.

Landsstyret ønsker en bred debat om erhvervsfremme frem for en debat fokuseret på specifikke selskaber. Landsstyret mener ikke at det er parlamentarikernes og landsstyremedlemmernes opgave at gå ind i de enkelte virksomheders virkefelter. Beslutninger der vedrører selskabers drift tages af en bestyrelse og direktion varetage og dermed opnås armslængde princippet, hvor politisk indflydelse adskilles fra driftsmæssige beslutninger i en virksomhed.

Arbejdet med den nye regionale udviklings strategi vil sætte naturligt fokus på hele erhvervsfremmestrukturen i Grønland. Og i dette arbejde vil der på baggrund af de anbefalinger og planer der bliver lagt blive lavet de tilpasninger som er nødvendigt for at nå målet med strategien. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at lægge sig fast på en endelig oragnisationsstruktur. Jeg kan oplyse, at landsstyret allerede har taget initiativer, som imødekommer nærværende

Landsstyret indstiller hermed forslaget til forkastelse.