Fast ejendom

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi her i landet har forsøgt os med hushandler på baggrund af en teknisk-økonomisk vurdering, der satte markedskræfterne ud af spil. Det førte som bekendt ikke noget godt med sig. Faktisk førte det til en skandale, der blev dygtigt afdækket af den prisvindende journalist Elna Egede.

Mandag d. 3. maj 2010
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Boliger, Bosætning, Erhverv, Forårssamling 2010.

Forslag til landstingsbeslutning om, at der i Grønland tilvejebringes en lovgivning og et gennemskueligt regelsæt, der specifikt regulerer handlen med fast ejendom.
(sillet af landstingsmedlem, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)
(1. behandling)

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Demokraterne er enige med forslagsstilleren i, at der er behov for lovgivning, der regulerer handlen med fast ejendom. Alene på den baggrund vil vi indstille forslaget til behandling i Erhvervsudvalget, da forslaget omhandler handel med boliger og ikke byggeri.

Men når det er sagt så vil vi komme med følgende kommentarer.

Som Grønlands eneste liberale parti er vi naturligvis stærke tilhængere af de frie markedskræfter. Det betyder, at Demokraterne mener, at en kommende lovgivning skal basere sig på dette princip. Vi mener – i modsætning til forslagsstiller - ikke, at det er de private erhvervsdrivende, der skruer priserne kunstigt op. Vi tror på, at markedet regulerer sig selv, så de priser ejendommene bliver handlet til også er de reelle priser på handelstidspunktet.

En kommende lovgivning skal - som forslagsstiller pointerer – indeholde et gennemskueligt regelsæt for handler, men den skal ikke operere med mekanismer, der har til formål at lægge hindringer i vejen for der frie marked.

Et af de mulige løsningstiltag kunne være, at man får lovgivet om, at der i alle handler med boliger skal indgå en tilstandsrapport, som sikrer køber mod skjulte fejl og mangler. Dette ser Demokraterne som en måde til at sikre de rammer der skal til for, at få et ejendomsmarked, som ikke plages af diverse mytedannelser.

Derudover skal Grønlands Selvstyre bygge boliger de steder hvor der beviseligt er et behov for almennyttige boliger, samt give tilskud til andels- og ejerboliger i de byer, hvor der reelt er et behov for disse. Hvis kommunerne derud over sørger for, at der byggemodnes efter det reelle behov og hvis tildelingen af arealer til ansøgere effektiviseres, så tror Demokraterne på, at vi dermed både sikrer de bedste rammer for hushandler og samtidig fører en boligpolitik, som vil kunne have en prisdæmpende effekt.

Det smukke ved det frie marked er jo blandt andet, at man ikke kan tvinge nogen til at handle. Derfor er enhver udbyder af en vare nødt til at prissætte varen på en måde, så han kan finde en køber. På den baggrund vil vi under ingen omstændigheder gå med til, at en kommende lov skal have som formål at standse prisudviklingen i de større byer. Prisudviklingen skal reguleres af markedet – ikke af noget som helst andet.

Vi er derfor ikke enige med forslagsstiller i, at boliger i dag handles til urealistisk høje priser. Boliger bliver handlet til lige præcis det beløb, som de kan sælges for. Det er der ikke noget galt i, og det skal der ikke ændres på.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi her i landet har forsøgt os med hushandler på baggrund af en teknisk-økonomisk vurdering, der satte markedskræfterne ud af spil. Det førte som bekendt ikke noget godt med sig. Faktisk førte det til en skandale, der blev dygtigt afdækket af den prisvindende journalist Elna Egede.

En sådan sag skal vi ikke ud i igen, og derfor er det som sagt et klart krav fra Demokraterne, at en kommende lovgivning ikke på nogen måde går på kompromis med de frie markedskræfter.

Men som sagt, så er vi grundlæggende enige med forslagsstiller i, at vi som lovgivere skal skabe den højst mulige grad af forbrugerbeskyttelse ved ejendomshandler. Den nuværende lovgivning om hushandel er ikke tidssvarende, og vi bør som lovgivere indføre en passende lovgivning på boligområdet som er afpasset forholdende her i landet.

Vi vil hermed henvise forslaget til behandling i Erhvervsudvalget.