Lærlingeundersøgelsen 2010

Til gengæld må det frygtes, at et stort antal lærlinge inden for byggeriet må gå forgæves efter en læreplads i indeværende år. Det er en beklagelig udvikling, specielt set i lyset af, at mange unge mennesker gerne vil have en uddannelse i denne branche.

Mandag d. 14. juni 2010
Grønlands Arbejdsgiverforening
Emnekreds: Erhverv.

© an

Grønlands Arbejdsgiverforenings årlige undersøgelse vedr. lærepladskapaciteten foreligger nu.

Den viser markant fremgang i nogle brancher, men desværre også nogle tankevækkende tendenser i andre. Der er således en samlet stigning på over 50% i antallet af lærlinge over en 5-årig periode fra 2006 til 2010. Til gengæld må det frygtes, at et stort antal lærlinge inden for byggeriet må gå forgæves efter en læreplads i indeværende år. Det er en beklagelig udvikling, specielt set i lyset af, at mange unge mennesker gerne vil have en uddannelse i denne branche.

Stigningen i antallet af igangværende lærlinge er 20% fra 2009 til 2010.

Branche for branche fordeler det sig sådan:
Hotel & Restauration: En stigning på 37 %
Handel: Et fald på 16%
Transport & Service: En stigning på 35%
Bygningshåndværkere: En stigning på 14 %
Produktion: En stigning på 80%

Svarprocenten fra virksomhederne var på ca. 50%, men da et par store selskaber inden for henholdsvis handel og transport ikke har besvaret undersøgelsen, har det påvirket tallene. Grønlands Arbejdsgiverforening har desuden fået en del nye medlemmer, så det er vanskeligere at sammenholde de faktiske tal fra år til år. Men undersøgelsen er interessant læsning og dokumenterer, at virksomhedernes store uddannelsesindsats bærer frugt - samtidig med at flere og flere lærlinge og elever gennemfører deres uddannelsesforløb.

Uddannelse i hele samfundet er et højt prioriteret indsatsområde i Grønlands Arbejdsgiverforening, og derfor ser vi det som en fælles opgave at løfte kompetenceniveauet og få flere til at gennemføre de forskellige uddannelser.

Læs hele lærlingeundersøgelsen:
Undersøgelse af lærlingekapaciteten og behovet for lærlinge i 2010