Bestyrelsesmedlemmer i A/S´erne til seminar

Mit budskab til jer i dag fokuserer på, at de helt eller delvist selvstyreejede selskaber skal bidrage til, at væksten i samfundet bliver vedvarende og stabil, så Grønlands økonomi på sigt kan blive selvbærende.

Torsdag d. 18. november 2010
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Erhverv, Selvstyre, Økonomi.

Som det første af slagsen i Grønland afvikler landsstyret i disse dage et seminar for bestyrelsesmedlemmer og direktører for Selvstyreejede aktieselskaber i Grønland. Seminaret med deltagelse af omkring 80 personer afvikles i Katuaq i Nuuk den 17. og 18. november 2010, hvor bestyrelsesmedlemmerne dels skal sættes ind i landsstyrets forventninger til selskaberne og dels skal klædes på til opgaverne i bestyrelsesarbejdet.

Formand for landsstyret Kuupik Kleist åbnede seminaret med en tale, hvor omdrejningspunktet blev en appel til selskaberne om at udvise ansvarlighed i deres ledelse.

- Selskaber er ultimativt set ejet af det grønlandske folk. I har udover ”sorte tal” på bundlinjen også andre forpligtelser til, at påvirke det omkringliggende samfund positivt, hvilket vi heldigvis har mange gode eksempler på. Mit budskab til jer i dag fokuserer på, at de helt eller delvist selvstyreejede selskaber skal bidrage til, at væksten i samfundet bliver vedvarende og stabil, så Grønlands økonomi på sigt kan blive selvbærende. Det betyder, at bestyrelserne og direktionerne skal være endnu mere vedholdende og handlekraftige i deres respektive bestræbelser på at højne landets samlede konkurrenceevne. Landet fattes penge, den økonomiske vækst er ikke lige om hjørnet, og vi må slå bremserne i for de offentlige udgifter og sikre, at investeringerne giver et positivt afkast, sagde Kuupik Kleist blandt andet og varslede nye tiltag for bestyrelsesmedlemmerne.

- For løbende at sikre, at bestyrelserne har de rette kompetencer opfordrer landsstyret bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber årligt at lave bestyrelsesevalueringer med henblik på at vurdere, om bestyrelsen har de rette kompetencer til at lede selskaberne.

Medlem af landsstyret for Sociale Anliggender Maliina Abelsen holdt også en tale om virksomheders sociale ansvar, hvor landsstyret konstaterer med glæde, at erhvervslivet allerede har taget initiativ til at danne foreningen CSR Greenland. CSR står for Corperate Social Responsibility, oversat til dansk virksomheders sociale ansvar.

Departementschef Peter Schultz kom med et indlælg om de udfordringer, som Selvstyret står overfor i disse år, hvor blandt andet Skatte- og Velfærdskommissionens arbejde, arbejdet med regional udviklingsstrategi og børne- og ungestrategien blev ridset op.

Anden dagen for bestyrelsesseminaret går mere i dybden af bestyrelsesarbejdet, hvor medlemmerne sættes ind i regnskabsmæssige analyser, erhvervsforsikringer og pensionsordninger som hovedemner