Lufthavn i Qaqortoq. Ja, tak

Demokraterne i Qaqortoq er særdeles positive overfor Transportkommissionens anbefaling om, at der skal bygges en lufthavn i Qaqortoq. Ligeledes er vi glade for, at der på finansloven er afsat penge til forundersøgelser af en sådan lufthavn.

Onsdag d. 24. november 2010
Carl Rødgaard
Emnekreds: Bosætning, Erhverv, Infrastruktur, Transport, Turisme.

Demokraterne i Qaqortoq er særdeles positive overfor Transportkommissionens anbefaling om, at der skal bygges en lufthavn i Qaqortoq. Ligeledes er vi glade for, at der på finansloven er afsat penge til forundersøgelser af en sådan lufthavn.

Langt hovedparten af de passagerer, der flyver til Sydgrønland, skal videre til Qaqortoq. Det vil derfor være naturligt, at udgangspunktet fra Sydgrønland fremover bliver Qaqortoq. Men jeg tror ikke, at en lufthavn i Qaqortoq kun bliver en fordel for befolkningen i her - jeg tror det bliver en forbedring for borgerne i hele Sydgrønland. I dag skal borgere fra Nanortalik overnatte enten i Qaqortoq eller Narsarsuaq for at komme videre til andre destinationer. Da det netop er på helikopterruterne, at der opstår flaskehalsproblemer i dag, vil det naturligvis frigive kapacitet, så serviceringen af de andre byer bliver bedre.

Demokraterne ser det også som en fordel, at serviceringen foregår som en integreret del af en by. Det kan være med til at skabe vækst både i forbindelse med etablering af direkte arbejdspladser, men også ved tilstødende erhverv i service- og håndværkerbranchen.

Vi ser det også som en fordel for turistbranchen, at der bliver kortere til forskellige destinationer og seværdigheder i hele Sydgrønland. Det bør kunne skabe rum for forbedring og øgning af den samlede turismestrøm.

For borgerne i Qaqortoq vil det naturligvis være en klar forbedring, at man ikke skal flyve med helikopter og tilbringe tid i Narsarsuaq for at vente på at komme videre.

Der er i regionen store muligheder for, at vi i den kommende tid vil se flere minevirksomheder starte op. Eksempelvis er der stor sandsynlighed for, at vi kommer til at se en ny mine i Kringlerne. Det er nok det potentiale, der har størst mulighed for at blive til noget i nær fremtid.

Når man tænker på beliggenheden, vil en lufthavn i Qaqortoq formentlig medvirke til, at der etableres en vej til Kringlerne. Det vil igen betyde, at væksten vil ske i Qaqortoq og ikke i en satelitby, som vi har set det andre steder i Grønland. Minearbejdere kan bo i byen og køre til minen. Det vil naturligvis skabe grundlag for erhvervsmæssig vækst i byen og flere penge til eventuelt privat boligbyggeri.

Demokraterne ser helst, at der bliver bygget en bane på 1.799 meter, da det vil give mulighed for direkte flyvninger med op til 200 passagerer til Europa. Jeg tror på, at det økonomisk vil kunne betale sig, da der både er stort minepotentiale, olieefterforskning og mulighed for større turisme. Men naturligvis vil vi også kunne leve med en bane på 1.199 meter. Det vil dog her være vigtigt at bygge den et sted, hvor der er mulighed for udvidelse. Med begge baner vil der være mulighed for direkte beflyvninger til Island i øst og Canada i vest.

Vi har talt om trafikstrukturen i Sydgrønland i gennem årtier. Endelig er der nogen, der gør noget ved det. Så lad os da for pokker bruge de nye udfordringer.

Når vi får etableret banen, er det op til os i Sydgrønland at sørge for at få skabt økonomisk vækst, så det samfundsøkonomisk kan blive en rigtig god gevinst med en lufthavn i Qaqortoq. Lad os tage hænderne op af lommerne og vise det resterende Grønland, at vi godt kan selv.

Læs også:
Undgå splittelse omkring trafik i Sydgrønland
Arktisk Militærkommando i Narsarsuaq