Hvordan forestiller du dig fremtidens velfærd og skatteforhold

Da skatte og velfærdskomissionen fremlagde deres delrapport, kunne man læse, at selv familier med fast arbejde, havde det meget svært ved at få økonomien til hænge sammen. Indtægten var ganske enkelt for lille til at kunne dække for alle leve omkostningerne.

Onsdag d. 15. december 2010
Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Bosætning, Erhverv, Levevilkår, Politik, Økonomi.

Landstingsmedlemmer valgt for koalitionen bestående af Inuit Ataqatigiit, Demokraterne og Kattusseqatigiit Partiiat, er nu rejst til Ilulissat og Sisimiut for at holde borgermøder. Dette sker som opstart på en række borgermøder over det meste af Grønland.

Da skatte og velfærdskomissionen fremlagde deres delrapport, kunne man læse, at selv familier med fast arbejde, havde det meget svært ved at få økonomien til hænge sammen. Indtægten var ganske enkelt for lille til at kunne dække for alle leve omkostningerne. Der blev yderligere stillet spørgsmåltegn ved incitamentet for at have arbejdsindkomster, da det kom frem at gevinsten ved at have arbejdesindkomster kun er 1.000 kr. højere om året, samligninget med at leve af overførselsindkomster.

Når man ser på befolkningens aldersmæssige sammensætning, konstaterer man ved en 30-årig fremskrivning, at antallet af forsørgelsesberettigede vil være fordoblet,mens antallet af forsørgere ikke vil følge en tilsvarende stigning.

Det økonomiske råd nedsat af landsstyret, fremsatte i november deres første rapport. Rapporten konkluderede at for at kunne bibeholde samme standard af velfærd, så var det nødvendigt at skære ned i finansloven med en milliard kroner i de næste 30 år.

Hvis man vil hæve levestandarden og forbedre velfærden i samfundet, er det således tvingende nødvendigt at ændre på prioriteringerne i økonomien. Af denne grund er det påkrævet at befolkningen kommer med deres visioner om deres fremtid, da der således vil være grundlag for fremtidens politikker.

Læs også her:
Åbent brev til formanden for Landstinget
Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007
Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland?
Økonomisk Råds rapport 2010