Landsrettens dom i Puisi-sagen

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling jf. retsplejelovens § 238, stk. 2. Der er således ikke refereret dokumenterede bilag eller afgivne forklaringer. Ankes dommen udarbejdes en supplerende redegørelse med disse dele jf. retsplejelovens § 238, stk. 3. Under sagen er der taget stilling til to søgsmål.

Torsdag d. 3. februar 2011
Grønlands Landsret
Emnekreds: Erhverv, Grønlands historie, Politik, Puisi.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling jf. retsplejelovens § 238, stk. 2. Der er således ikke refereret dokumenterede bilag eller afgivne forklaringer. Ankes dommen udarbejdes en supplerende redegørelse med disse dele jf. retsplejelovens § 238, stk. 3. Under sagen er der taget stilling til to søgsmål. I den ene sag er af Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre er anlagt sag mod en række bestyrelsesmedlemmer, direktion og revision med påstand om erstatningsansvar.

I den anden sag har Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre på vegne af Puisi A/S under konkurs, i medfør af anordning om ikrafttræden for Grønland af konkursloven § 137, anlagt sag mod en række tidligere bestyrelsesmedlemmer, direktion og revision med påstand om erstatningsansvar.

Læs hele dommen her:
Landsrettens dom i Puisi-sagen