Royal Greenland har overtrådt konkurrenceloven

Royal Greenland A/S har tilbudt fiskere, der indhandler stenbiderrogn til virksomheden, at de vil få fortrinsret til at indhandle sommertorsk. Dette er ulovligt og i strid med konkurrenceloven at opstille den form for forretningsbetingelser, når virksomheden har en dominerende stilling på markedet

Torsdag d. 17. februar 2011
Konkurrencenævnet
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri.

Konkurrencenævnet har på sit møde den 16. februar 2011 afgjort, at Royal Greenland A/S har overtrådt konkurrenceloven i stenbiderrogn-sæsonen 2010. Royal Greenland A/S har tilbudt fiskere, der indhandler stenbiderrogn til virksomheden, at de vil få fortrinsret til at indhandle sommertorsk. Dette er ulovligt og i strid med konkurrenceloven at opstille den form for forretningsbetingelser, når virksomheden har en dominerende stilling på markedet.Konkurrencenævnet har på sit møde den 16. februar 2011 afgjort, at Royal Greenland A/S har overtrådt konkurrenceloven i stenbiderrogn-sæsonen 2010.

Royal Greenland A/S har tilbudt fiskere, der indhandler stenbiderrogn til virksomheden, at de vil få fortrinsret til at indhandle sommertorsk. Dette er ulovligt og i strid med konkurrenceloven at opstille den form for forretningsbetingelser, når virksomheden har en dominerende stilling på markedet.

Ved at misbruge selskabets dominerende stilling på markedet for indhandling af sommertorsk har Royal Greenland således søgt at sikre sig en ulovlig konkurrencefordel på markedet for indhandling af stenbiderrogn til skade for konkurrencen på markedet.

Derimod fandt Konkurrencenævnet, at Royal Greenland A/S ikke havde overtrådt konkurrenceloven ved at have ført en aggressiv pris konkurrence på markedet for indhandling af stenbiderrogn i 2010-sæsonen. Priskonkurrence er udtryk for en god og naturlig konkurrence på markedet og har sikret fiskerne gode indhandlingspriser på stenbiderrogn i Nuuk og Qeqertarsuatsiaat.

”Jeg er tilfreds med Konkurrencenævnets afgørelse, der vil forbedre konkurrencen på markedet for stenbiderrogn i Nuuk til gavn for fiskerne. Det er vigtigt, at virksomheder med en dominerende stilling på et marked ikke svækker konkurrencen yderligere ved at opstille betingelser, der kan afskærme en konkurrent eller svække konkurrencen på et marked”, siger konstitueret styrelseschef Nicolai Odgaard Jensen.

Konkurrencenævnet har påbudt Royal Greenland at ophøre med sit misbrug af sin dominerende stilling. Påbudet skal være fulgt indenfor 14 dage.

Hele afgørelsen kan findes her:
Vedrørende misbrug af dominerende stilling ved indhandling af stenbiderrogn