Flest virksomheder indenfor fiskeriet

Antallet af virksomheder er faldet med 13,2 pct. fra 2007 til 2009, men omfanget af deres økonomiske aktivitet, målt i udbetalt A-indkomst eller overskud til ejeren, er steget med 4,5 pct. i samme periode

Tirsdag d. 1. marts 2011
Grønlands Statistik
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Statistik.

Der var færre virksomheder i Grønland i 2009 end i 2007, men omfanget af deres økonomiske aktivitet er vokset. Det viser en ny virksomhedstælling fra Grønlands Statistik.

Antallet af virksomheder er faldet med 13,2 pct. fra 2007 til 2009, men omfanget af deres økonomiske aktivitet, målt i udbetalt A-indkomst eller overskud til ejeren, er steget med 4,5 pct. i samme periode.

Det relativt store fald i antallet af virksomheder skyldes primært tilbagegang i antallet af registrerede erhvervsfangere. Branchen for fiskeri, landbrug og råstoffer er således gået tilbage med 22,2 pct. i forhold til 2007. Til sammenligning er branchen for finans- og forretningsservice gået frem med 7,9 pct. i samme periode.

Fiskeri, landbrug og råstoffer er dog fortsat Grønlands største branche målt i antallet af virksomheder, idet næsten halvdelen af alle virksomheder tilhører denne branche.

Læs mere her Erhvervsstrukturen 2007-2009