Ekstraordinær indsats for ledige

Den seneste måned har koalitionen arbejdet intensivt med at kortlægge landets potentielle arbejdsstyre, herunder hvor mange ledige der er, og mulighederne for at få flere tilbage på arbejdsmarkedet. Det sker for at gøre arbejdskraftreserven klar til fremtidens jobs i væksterhvervene.

Fredag d. 4. marts 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Bosætning, Erhverv, Sociale spørgsmål, Økonomi.

Den seneste måned har koalitionen arbejdet intensivt med at kortlægge landets potentielle arbejdsstyre, herunder hvor mange ledige der er, og mulighederne for at få flere tilbage på arbejdsmarkedet. Det sker for at gøre arbejdskraftreserven klar til fremtidens jobs i væksterhvervene.

Ledigheden er stigende, og rammer især hårdt i de mindre byer og bygder. - Det er en alvorlig situation, som vi tager meget seriøst, udtaler landsstyremedlem for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen.

Stigningen skyldes flere ting: Kommunerne er nu i stand til at registrere alle ledige, også ledige i mindre byer og bygder. Dermed bliver ledighedstallet mere retvisende, men også højere end det har været tidligere. Antallet af erhvervsvirksomheder er faldet de seneste år, og effekten af finanskrisen har nået Grønland. Samtidig er de små fiskere økonomisk trængte, og flere har opgivet erhvervet.

Ove Karl Berthelsen fremsætter derfor i næste uge et forslag om en tillægsbevilling på Finansloven 2011. Pengene skal bruges til en ekstraordinær indsats for landets ledige.

- Vi har kortlagt de væsentligste udfordringer og barrierer for at få de ledige over i nye job, og har et bud på en handlingsplan, som er i samspil med den Regionale Udviklingsstrategi (RUS) og kommunernes ønsker. F.eks. viser undersøgelser, at borgere i bygder og yderdistrikter efterspørger øget information om nye muligheder og vil overveje at flytte til nye arbejdspladser, hvis de vidste mere om mulighederne. Det er vigtige oplysninger som skal indgå i vores arbejde, udtaler Ove Karl Berthelsen. Han afslutter: - Der er brug for helt nye måder at arbejde på, når arbejdskraftreserven skal gøres klar til de nye erhverv.

Handlingsplanen for den ekstraordinære indsats for landets ledige vil blive igangsat i foråret, og de første resultater af arbejdet forventes inden sommer.

På en studierejse til Bornholm, hvor repræsentanter for kommunernes arbejdsmarkedskontorer deltog, blev de konkrete muligheder diskuteret – ikke mindst hvordan man kan skabe en hurtig og målrettet indsats for de ledige, så de får nyt håb med det samme.