Det er ikke nok at nedgøre andres motiver

KNAPK bør konkret pege på, hvilke løsninger, man forestiller sig skal redde det indenskærs fiskeri. Foreløbig hører vi mest om, hvad KNAPK ikke vil, men kan vi ikke også få organisationens bud på en langsigtet plan for denne del af det grønlandske fiskeri?

Fredag d. 1. april 2011
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri.

Det er ikke nok at nedgøre andres motiver. Man må selv indgå i konstruktive dialoger, når forvaltningen af samfundets værdier står på spil.

Formanden for fiskernes og fangernes organisation, KNAPK, udtrykker i AG den 23. marts sin utilfredshed med landsstyremedlem Ane Hansens forslag til en ny fiskerilov. I Grønlands Arbejdsgiverforening vil vi normalt ikke blande os i en indbyrdes uenighed mellem andre interessenter, men når Leif Fontaine i artiklen tildeler os rollen som en så magtfuld instans, ”at departementet for fiskeri, fangst og landbrug er blevet Grønlands Arbejdsgiverforenings forlængede arm”, så må vi desværre melde hus forbi. Jeg kan forsikre KNAPK’s formand om, at hvis det virkelig forholdt sig sådan, så havde vi en ny fiskerilov. Nej, tværtimod har Grønlands Arbejdsgiverforening i demokratiets navn arbejdet målrettet mod at nå til enighed med alle øvrige parter i fiskeriet.

KNAPK bør konkret pege på, hvilke løsninger, man forestiller sig skal redde det indenskærs fiskeri. Foreløbig hører vi mest om, hvad KNAPK ikke vil, men kan vi ikke også få organisationens bud på en langsigtet plan for denne del af det grønlandske fiskeri. Med andre ord: hvordan vil KNAPK helt konkret bidrage til de strukturforandringer, som alle kan se er tvingende nødvendige?

Vi er kede af, at Grønlands Arbejdsgiverforening tilsyneladende er blevet et nærmest symbolsk fjendebillede i Leif Fontaines kamp mod forandringer i fiskerierhvervet. Vi vil nemlig langt hellere samarbejde end fokusere på uenighederne. Når det kommer til stykket er der ikke langt mellem vores interesser. Eller rettere sagt: Det burde der ikke være ...

Det er helt afgørende for Grønlands Arbejdsgiverforening at nå resultater, der er langsigtede. At forhandle os frem til overordnede mål og gennemtænkte helhedsløsninger, som både gavner fiskeriets udøvere og hele samfundet. Derfor vil Grønlands Arbejdsgiverforening endnu engang opfordre KNAPK og Leif Fontaine til at gøre det samme frem for at kritisere os andre og udelukkende fokusere på snævre organisationsmæssige interesser. Det er situationen alt for alvorlig til. Alle instanser må bidrage i denne sag. Vi forvalter i fællesskab samfundets ressourcer, og vi har pligt til at gøre det, så det også giver et afkast i form af arbejdspladser, skatter, afgifter mv. Og det kan det på sigt kun, hvis der skabes gode rammer for et økonomisk fiskeri uden offentlige tilskud.

Grønlands Arbejdsgiverforening mener, at det er nødvendigt at åbne for kapital udefra, da der efter vores mening ikke i dag findes så mange penge i erhvervet, at fx et forestående generationsskifte og en hårdt tiltrængt modernisering af flåden kan ske ad den vej. Men kan KNAPK pege på, hvor man i det grønlandske fiskeri kan tilvejebringe de meget store beløb, der er tale om, så hører vi gerne om det.

Og lad mig slå én ting fast: Det handler ikke om adgang for Grønlands Arbejdsgiverforenings medlemmer til at investere i fiskeriet, som Fontaine påstår. Hvor fiskerne er medlemmer eller ej, bør være underordnet. Det drejer sig i al sin enkelhed - og al sin alvor - om at kunne skaffe den nødvendige kapital til fremtidige investeringer. Det kan kun ske ved at skabe de rigtige rammer. Det vil sige at sikre en langsigtet bæredygtighed, såvel økonomisk som biologisk. Hvis ikke det lykkes, er der slet ingen penge at hente nogen steder.

Og i den forbindelse nytter det ikke noget at appellere til bedre verdensmarkedspriser, som vi ingen indflydelse har på. Derimod ser vi ligesom KNAPK gerne, hvis der kan ske en højere grad af forædling af fangsten i Grønland, men såfremt der er økonomiske og markedsmæssige forudsætninger for det, er jeg overbevist om, at det også vil ske.

Indtil da vil Grønlands Arbejdsgiverforening som nævnt opfordre KNAPK til at samarbejde med os andre - og til at formulere deres bud på en realistisk strategi for de stærkt påkrævede strukturforandringer i det indenskærs fiskeri.