Den omtanke, som vises i dag, kan bære frugt imorgen

Når koalitionen ønsker ændringer i fiskeriet er det ikke for at straffe et erhverv, der i forvejen er hårdt presset. Det er for at skabe bedre betingelser. For vi er IKKE tilfredse med vilkårene for fiskerne her i landet! Vi har forstået at det stadigt vil være fiskeriet der skal udgøre grundstenen i vores økonomi de næste mange år.

Torsdag d. 14. april 2011
Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Forårssamling 2011, Økonomi.


Kolonihavnen i Nuuk 1969 (an)

Mantraet for tiden er: Hvem gør mest for fiskeriet her i landet? Der bliver brugt meget energi politisk for at besvare dette spørgsmål.

Det ville være givtigt, hvis vi i stedet for at bruge kræfterne på retorik, istedet greb til handling. Der er en kraftig stemme der taler imod at der sker ændringer i samfundet. En stemme der forsøger at holde os fastlåst i nutiden - og er bange for at gå ind i fremtiden. Men det er umuligt. Ingen kan stoppe tiden, end ikke Siumut. Uanset om vi vil det eller ej er der forandringer på vej.

Noget andet er at nutiden ikke er specielt god for fiskerne. Det kan ikke være et mål at fastholde fiskeriet på dets nuværende stade. Tanken om at yde tilskud efter tilskud til fiskeriet er allerede afprøvet - og det slog fejl! Det har ikke gjort erhvervet bæredygtigt eller gjort fiskernes økonomi bedre.

Når koalitionen ønsker ændringer i fiskeriet er det ikke for at straffe et erhverv, der i forvejen er hårdt presset. Det er for at skabe bedre betingelser. For vi er IKKE tilfredse med vilkårene for fiskerne her i landet! Vi har forstået at det stadigt vil være fiskeriet der skal udgøre grundstenen i vores økonomi de næste mange år.

Vi tror ikke på et snarligt olieeventyr, der indenfor de næstkommende år kan redde økonomien og tillade os at bruge løs af de offentlige midler. Derfor er vi nødt til at sikre fiskerierhvervets udvikling. Det er det eneste respektfulde og ansvarlige at gøre. Vi vil ikke holde en befolkningsgruppe fast i fattigdom og en mulig gældsspiral.

Siumuts ligegyldighed overfor fiskeriet er utrolig. Det er da helt i orden at Siumut er uenig med koalitionen om fiskeripolitikken. Men det utrolige er at Siumut slet ikke har en fiskeripolitik. Der er ingen bud på løsninger eller holdninger til fremtidens fiskeri. Det eneste vi hører fra Siumut er tilskudspolitik der fastholder erhvervet i problemer.

Når vi taler om at skabe grundlag for MSC mærkning er Siumut imod. Dette er tankevækkende da en sådan ordning er meget, meget vigtig for om der er et fremtidigt marked for vores fisk. Når vi taler om kvotering er Siumut fuld af modstand, selvom kvoter er et redskab for at undgå et kollaps i bestandene med store økonomiske problemer til følge. Dette burde historien ellers have lært os er vigtigt at undgå.

Og når talen falder på den nye fiskerilov hører vi kun klager fra Siumut. Ingen konstruktive forslag, ingen reel vilje til samarbejde. Så hvem er det der er ligeglade med fiskeriet? Det er i alt fald ikke koalitionen. Hvis der eksisterer et bæredygtigt fiskerierhverv om 10 år, så er det ikke Siumuts skyld! De har ikke vist den mindste interesse for at hjælpe fiskerne. De har haft for travlt med retorik og nedgørelser, mens koalitionen har haft travlt med at arbejde.

Mahatma Ghandis ord er jeg sikker på holder i herværende tilfælde: Den omtanke, som vises i dag, kan bære frugt i morgen.

Læs også: Demokratiet taber, igen!