Grønlandske fisk skyder genvej til EU

Aftalen gør det muligt for grønlandske fiskevirksomheder at sende deres fisk til EU på samme vilkår som fiskevirksomheder i EU's medlemsstater kan sende deres fisk til andre af EU's medlemsstater.

Tirsdag d. 28. juni 2011
Fødevarestyrelsen
Emnekreds: Erhverv, EU og Grønland, Fiskeri.

Fødevareministeriet har i samarbejde med Grønlands Selvstyre arbejdet i flere år for at få mere smidige samhandelsvilkår, så fisk og fiskeprodukter fra Grønland får nemmere adgang til markedet. I dag tirsdag, vedtog EU’s ministerråd for landbrug og fiskeri de nye importbetingelser, der gør livet lettere for både det grønlandske og danske fiskerierhverv.

På dagens rådsmøde vedtog EU's landbrugs og fiskeriministre, at fersk fisk og frosne dybhavsrejer fra Grønland nu kan skyde genvej til EU. Aftalen gør det muligt for grønlandske fiskevirksomheder at sende deres fisk til EU på samme vilkår som fiskevirksomheder i EU.

- Med den nye aftale bliver det meget lettere for det grønlandske fiskerierhverv at få afsat deres fiskerivarer til både Danmark og resten af det store europæiske marked. Også for danske fiskeimportører betyder den nye aftale en mere smidig og hurtig sagsbehandling, og danske forarbejdningsvirksomheder får samtidig lettere ved at få tilført de friske grønlandske råvarer, siger fødevareminister Henrik Høegh, som i dag i Luxembourg markerede vedtagelsen ved en reception sammen med Grønlands Selvstyres Vicelandstyreformand Jens B. Frederiksen.

Frederiksen understregede, at Grønland og EU for præcis 5 år siden indgik et overordnet partnerskab. Med indgåelsen af veterinærkontrolaftalen markeres en vigtig milepæl i samarbejdet. Aftalerne med EU står overfor en vigtig ny forhandling, som Grønland vil gennemføre under dansk EU-formandskab og under grønlandsk OLT-formandskab.

Fakta om aftalen
Aftalen gør det muligt for grønlandske fiskevirksomheder at sende deres fisk til EU på samme vilkår som fiskevirksomheder i EU's medlemsstater kan sende deres fisk til andre af EU's medlemsstater. Aftalen betyder til gengæld, at der skal oprettes et grænsekontrolsted i Grønland, hvor fisk og fiskeprodukter, der kommer fra andre tredjelande som eksempelvis naboerne Canada og Rusland skal kontrolleres.

De nye regler vil først kunne anvendes, når det veterinære grænsekontrolsted i Nuuk er færdigbygget og efterfølgende godkendt af EU.

De grønlandske fiskevirksomheder vil fortsat være underlagt tilsyn og kontrol af Fødevarestyrelsen.

Også på grænsekontrolstedet i Nuuk bliver det Fødevarestyrelsen, der kommer til at lede kontrollen, fordi kontrol med import og eksport af animalske produkter ikke er overgået til Grønlands Selvstyre. Med aftalen kommer det grønlandske fiskeerhverv på linje med fiskerne og forarbejdningsvirksomhederne på Færøerne, der i 1999 indgik en lignende aftale med EU.