Yderst værdigfuldt at deltage i St. John’s

I år var der lagt to dage ind med virksomhedsbesøg i forskellige industriområder og hos en række supply virksomheder. Dette gav en god fornemmelse af de enorme pladskrav - og frem for alt gav det indtryk af den vækst, som i øjeblikket finder sted i St. John’s. Hvis vi skal foretage en sammenligning, svarer Grønlands nuværende udvikling på dette område til forholdene i St. John’s i 1970’erne.

Mandag d. 4. juli 2011
Grønlands Arbejdsgiverforening
Emnekreds: Erhverv, Olieefterforskning.

Indholdsfortegnelse:
Når udviklingen tager fart
Greenland Reception
Deltagere


Dette er en nyhedsmail for at informere GA ’s medlemmer om den grønlandsk delegation, der for anden gang deltog i NOIA’s årlige oliekonference og den tilknyttede udstilling Atlantic Canada Petroleum Show, ACPS i Canada. Begge arrangementer fandt sted i slutningen af juni måned.

- Hvis hele det grønlandske samfund for alvor skal have udbytte af de kommende års aktiviteter indenfor olie- og gasefterforskning, er det vigtigt, at myndigheder og erhvervsliv arbejder sammen, sammenfatter direktør Henrik Leth efter hjemkomsten fra St. Johns.

- Det er en vigtig erfaring, man gennem mange år har høstet i Canada, og var i øvrigt en af hovedkonklusionerne fra de mange indlæg samt fra vores møder med forskellige interessenter på konferencen. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at nævne, at vi i Grønland savner en større opbakning til vores virksomheders bestræbelser for at bringe sig i position overfor branchen. Det er ganske udmærket at støtte uddannelse af medarbejdere til at indgå i offshorebranchen, men et målrettet program for virksomhederne vil ganske givet have en endnu mere mærkbar effekt for lokal beskæftigelse.

Til sammenligning ser vi andre lande støtte op om deres erhvervsliv i forbindelse med råstofudvinding. Således udgiver og finansierer myndighederne i Canada flere rapporter, der belyser deres virksomheders muligheder i Grønland, ligesom man støtter delegationsrejser eksempelvis til Grønland.

Når det er sagt, er vi i GA glade for, at så mange har valgt at deltage for egen regning i St. Johns. Det vidner om både interesse og engagement. Ligeledes er det meget positivt, at både Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq valgte at være til stede og efter sigende med stort udbytte, understreger Henrik Leth.

Konferencens havde flere relevante temaer for Grønland. Der var updates for de tre aktive borefelter Hibernia, White Rose og Terra Nova samt planer for det fjerde borefelt Hebron. Sikkerhed og bæredygtighed var ligeledes centrale temaer, som blev behandlet i flere af oplæggene.

Hans Kristian Olsen, Nunaoil, holdt oplæg om status på de grønlandske efterforskningsaktiviteter. Paul Mc CLoskey, Vice president i Husky Energy, løftede sløret for, hvorledes de planlægger et boreprogram i Grønland i 2013.

Vores delegation havde allerede fået en del af disse informationer forud for konferencen under et møde med Ken Hansen, District Manager i Canadain Frontier Exploration for Husky. Denne virksomhed, som også har licenser ved Grønland, indleder allerede nu en proces for at undersøge grundlaget for at samarbejde med grønlandske leverandører. Han fik derfor omgående udleveret et eksemplar af vores Business Catalog, og fik i det hele taget en grundig introduktion til det grønlandske erhvervsliv.

Når udviklingen tager fart
I år var der lagt to dage ind med virksomhedsbesøg i forskellige industriområder og hos en række supply virksomheder. Dette gav en god fornemmelse af de enorme pladskrav - og frem for alt gav det indtryk af den vækst, som i øjeblikket finder sted i St. John’s. Hvis vi skal foretage en sammenligning, svarer Grønlands nuværende udvikling på dette område til forholdene i St. John’s i 1970’erne. Men formodentlig vil det ikke tage lige så lang tid at få udviklet en egentlig industri i Grønland. For det første kan vi lære meget af erfaringerne fra Canada, og for det andet der sker hele tiden teknologiske udviklinger og global opvarmning osv.

Greenland Reception
Igen i år afholdt vi Greenland Reception med 100 deltagere bl.a. fra efterforskningsselskaber (Husky Energy, Statoil og Chevron Canada) Ligeledes var der en række myndigheder inden for råstoffer og erhvervsudvikling, og der deltog flere uddannelsesinstitutioner, som uddanner personel til at arbejde inden for offshore - herunder bl.a. sikkerhedsuddannelser. Og ikke mindst var en større gruppe af leverandørvirksomheder repræsenteret. Receptionen fik også fornemt besøg af Newfoundland and Labrador Natural Resources Minister Shawn Skinner.

Dette arrangement var en stor succes og er en god lejlighed til at vedligeholde kontakter og etablere nye forretningsforbindelser.

Alt i alt var det yderst værdigfuldt at komme tilbage til St. John’s” fortæller Henrik Leth. - Det kunne vi se på mange måder. Interessen var blandt andet massiv for råstofkonferencen Joining Forces til september, som GA arrangerer i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq og råstofdirektoratet.

Allerede nu forlyder det, at der vil være en større delegation tilstede fra både NOIA, myndigheder og virksomheder i Canada.

En efterfølgende evaluering viser både stor tilfredshed fra deltagerne og en betydelig interesse for at gentage delegationen næste år. - Det glæder os naturligvis som arrangør, men jeg vil også gerne understrege, at det er yderst værdigfuldt for Grønland at deltage i St. John’s, slutter Henrik Leth.

Deltagere
Følgende grønlandske kommuner, organisationer og virksomheder deltog i St. Johns:
  • Qaasuitsup Kommunia
  • Kommuneqarfik Sermersooq
  • Nunaoil
  • Nuuk Transport
  • Air Greenland
  • Arctic Base Supply
  • Asiaq - Grønlands Forundersøgelser
  • Grønlands Arbejdsgiverforening