Økonomisk Råds rapport 2011 - foreløbig udgave

I opgørelsen af den offentlige gæld indgår ikke, at Grønlands Selvstyre er eneaktionær i en række aktieselskaber, som har gæld.. Selvstyrets ejerskab og disse aktieselskabers samfundsmæssige betydning indebærer, at selvstyret har en særlig interesse i at følge og påvirke udviklingen i selskabernes gæld, så derfor må de gældspolitiske overvejelser også omfatte selskaberne.

Mandag d. 26. september 2011
Økonomisk Råd
Emnekreds: Erhverv, Royal Greenland i krise, Økonomi.

Grønland er i den unikke situation, at den offentlige gæld er tæt på nul. Selvstyret har en finansiel nettoformue på knap 800 mio. kr. og næsten ingen bruttogæld.

I opgørelsen af den offentlige gæld indgår ikke, at Grønlands Selvstyre er eneaktionær i en række aktieselskaber, som har gæld.. Selvstyrets ejerskab og disse aktieselskabers samfundsmæssige betydning indebærer, at selvstyret har en særlig interesse i at følge og påvirke udviklingen i selskabernes gæld, så derfor må de gældspolitiske overvejelser også omfatte selskaberne.

Selskabernes samlede rentebærende gæld er på ca. 3,6 mia. kr. med Royal Greenland A/S som den klart største låntager. Over 60 pct. af de samlede lån i de helejede aktieselskaber er optaget af Royal Greenland A/S. Den nettorentebærende gæld er ca. 3 mia. kr.

Økonomisk Råds rapport 2011 - forløbig udgave