Oplysninger om tal for udefrakommende arbejdskraft i byggebranchen

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har til at opgave at skabe et bedre overblik og statistik over ledig arbejdskraft, som er tilgængelige. Arbejdsgruppens klare målsætning er blandt andet at komme med forslag til, hvordan vi får et bedre overblik over antallet af ledige og de lediges uddannelsesmæssige baggrund med henblik på at øge andelen af hjemmehørende arbejdskraft i alle fag.

Onsdag d. 19. oktober 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Erhverv, Internationale spørgsmål, Norden.

Medlem af Siumut, Malik Berthelsen, har i Sermitsiaqs spalter undret sig over det beskedne antal udefrakommende håndværkere, der arbejder i vores land. Men inden jeg forsætter min besvarelse, vil jeg gerne kort gengive sagen:

Malik Berthelsen har stillet mig et § 37-spørgsmål, hvor han spurgte om, hvor mange udefrakommende der er kommet i 2010 og 2011 for at arbejde indenfor håndværksfaget samt indenfor handel- og kontorfaget.

I min besvarelse til Malik Berthelsen oplyste jeg ham om, at Grønland er en del af det nordiske samarbejde, og derfor gælder følgende danske anordning for nordiske statsborgere. I denne her sammenhæng vil jeg gerne gengive de relevante paragraffer:

”Anordning nr. 150 af 23. februar 2001 om ikrafttræden af udlændingeloven for Grønland:

§ 1: Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig i Grønland”

- samt -

”§ 14, stk. 1, nr. 1: Udlændinge, der er statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige er fritaget for arbejdstilladelse i Grønland.”

Som det fremgår af anordningen, kan borgere fra de øvrige nordiske lande frit tage ledigt arbejde i byggesektoren i Grønland uden at indhente en særlig arbejdstilladelse. Dog skal det ske under denne forudsætning, i henhold til Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland, at der ikke er grønlandsk arbejdskraft til rådighed. Omvendt betyder det ligeledes, at grønlændere kan tage arbejde i de nordiske lande uden arbejdstilladelse. Og da Grønlands Selvstyre ikke fører statistik over nordiske statsborgeres ansættelse i Grønland, har vi af selv samme årsag ikke kendskab til antallet af nordiske håndværkere, der beskæftiger sig i Grønland.

Begrundelsen er, at regelsættet er indrettet på den måde, at det kun er arbejdstagere, som ikke er nordiske statsborgere, som skal søge om tilladelse om at arbejde i Grønland. I mit svar til Malik Berthelsen fremgår det også, at det oplyste antal håndværkere drejer sig om ikke-nordiske statsborgere. Det vil sige borgere, der ikke bor i Danmark, Finland, Norge Sverige, Island, Færøerne og Åland.

Men når der er sagt, så er jeg enig med Malik Berthelsen i hans implicite ønske om, at brugen af lokal arbejdskraft skal udnyttes i størst mulig omfang, så vi ikke behøver at rekruttere så mange håndværkere uden for landets grænser.

Kommunerne har da også en procedure som skal søge at sikre dette. Arbejdsgiverne skal kontakte arbejdsmarkedskontoret i kommunen for at høre, om der er ledige som kan opfylde kravene. Såfremt man ikke har nogen ledige lokalt som kan tage jobbet, skal man fremlyse stillingen overfor de øvrige arbejdsmarkedskontorer på kysten. Findes der stadig ingen kvalificeret arbejdskraft, kan der ansættes arbejdskraft udefra.

Jeg kan videre oplyse, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der har til at opgave at skabe et bedre overblik og statistik over ledig arbejdskraft, som er tilgængelige. Arbejdsgruppens klare målsætning er blandt andet at komme med forslag til, hvordan vi får et bedre overblik over antallet af ledige og de lediges uddannelsesmæssige baggrund med henblik på at øge andelen af hjemmehørende arbejdskraft i alle fag.

Nævnte arbejdsgruppes målgruppes målsætning flugter ligeledes meget godt med Skatte- og Velfærdskommissionens rapport, som ligeledes anbefaler bedre statistisk overvågning af vores arbejdsmarked. Det sker ikke mindst på grund af, at dette område har været forsømt i adskillige år. Det er en holdning, som jeg støtter.