Royal Greenland skal ikke privatiseres

Hvis Royal Greenland skulle privatiseres, ville ejerne primært drive det med henblik på at skabe størst muligt profit, og dermed ville man også barbere de dele af virksomheden væk, som ikke er så lønsomme at beholde. Dette vil i sidste ende betyde færre arbejdspladser forskellige steder på kysten.

Søndag d. 23. oktober 2011
Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Erhverv, Royal Greenland i krise, Økonomi.

Fra Inuit Ataqatigiit’s side bakker vi op om SIK’s formand, der siger, at tiden ikke er modent til at privatisere de offentligt ejede virksomheder helt eller delvist. Vi ved, at antallet af arbejdspladser ville blive skåret drastisk ned her i landet, såfremt vi skulle privatisere et selskab som Royal Greenland.

I forbindelse med effektiviseringen af virksomhederne indenfor produktionssektoren, har maskiner og elektronik efterhånden overtaget mange opgaver der tidligere blev varetaget af arbejderne. Hvis Royal Greenland skulle privatiseres, ville ejerne primært drive det med henblik på at skabe størst muligt profit, og dermed ville man også barbere de dele af virksomheden væk, som ikke er så lønsomme at beholde. Dette vil i sidste ende betyde færre arbejdspladser forskellige steder på kysten.

Fra Inuit Ataqatigiit’s side er vi meget påpasselige over at gøre offentligt ejede selskaber privatejede i en periode, hvor ledigheden er så højt som det er. Tiden er simpelthen ikke moden til større grad af privatisering. Men nogen har interesse i det selvom de udmærket ved, hvilke konsekvenser sådanne skridt ville indebære. Dette ikke mindst hvad Royal Greenland angår.

I forbindelse med landsstyrets orientering omkring driften af de offentligt ejede selskaber, kom der nogle signaler, der får os til at være meget varsomme. At vi skulle være varsomme blev meget tydeligt, idet man samtidigt også påpegede at levestandarden ikke skulle forringes på nogen måde, uden at man samtidigt kunne pege på, hvordan dette i givet fald så ville kunne sikres. Derfor ærgrer det os, at man kommer med uigennemtænkte synspunkter.

Vi har fra Inuit Ataqatigiit’s side derfor stor sympati for de ord, som SIK’s formand har brugt, når han siger, at vilkårene i givet fald ikke ville blive bedre, såfremt man skulle beslutte sig for at privatisere Royal Greenland. Et selskab som RG har forpligtigelser overfor landet og dets befolkning, hvilket vi kan sikre, ved at bibeholde Royal Greenland som et samfunds ejet selskab.

Derfor er det at stor betydning, at vi beholder begge ben på jorden, når vi lufter tanker ud om noget der har så stor betydning for os alle. For ikke at drive forholdene ud i en uholdbar situation, må vi folkevalgte arbejde ud fra befolkningens bedste. Hvordan de enkelte selskaber ønskes drevet, må ske ud fra den brede befolknings samlede interesser og ud fra de erfaringsgrundlag folket har.

Vi skal derfor ikke uddybe argumenterne endnu mere end hvad vi har gjort, men skal blot tilkendegive vores opbakning til de ord, som SIK’s formand har sagt. Eventuelle skridt i den retning bør ske ud fra analyser, der også sikrer fortsat god service og opbakning til den grønlandske befolkning. Vi skal opfordre til, at man sammen med Inuit Ataqatigiit diskuterer fremtiden for de offentligt ejede selskaber. Flest mulige må tilkendegive deres synspunkt omkring disse selskaber, idet det drejer sig om selskaber, der har stor indflydelse på vores dagligdag. Derfor skal vi også diskutere synspunkter, der indeholder elementer, der vil have indflydelse på vores fremtidige dagligdag. Det er derfor ikke tiden at diskutere evt. privatisering af Royal Greenland.
Læs også
Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber