Besøg i Island

Drøftelserne omhandlede Islands erfaringer med storskala industri og deres påvirkning af lokalsamfund, samt erfaringerne med Islands forhandlinger med ALCOA, spørgsmål om ejerskabsforhold og ressourcebeskatning.

Mandag d. 30. januar 2012
Maliina Abelsen
Emnekreds: Alcoa, Erhverv, Økonomi.

Medlem af landsstyret for Finanser, Maliina Abelsen, har været på besøg i Island i dagene 26. – 30. januar 2012. Her mødtes hun med den islandske Finansminister, Oddny Hardardottir og Økonomi, Fiskeri- og Landbrugsminister, Steingrimur Sigfusson.

Drøftelserne omhandlede Islands erfaringer med storskala industri og deres påvirkning af lokalsamfund, samt erfaringerne med Islands forhandlinger med ALCOA, spørgsmål om ejerskabsforhold og ressourcebeskatning.

Maliina Abelsen besøgte Alcoa aluminiumssmelteværket i Fjardarbygdd kommune i Østisland. Det er det islandske anlæg, der bedst kan sammenlignes med det der overvejes i Maniitsoq. Fjardarbyggd kommune består af en række småbyer, der indbyggermæssigt svarer til indbyggertallet i Maniitsoq by.

Den lokale ledelse gav en rundvisning på aluminiumssmelteværket og fortalte om de første års erfaringer med Alcoa aluminimumssmelteværket i Østisland, deres udfordringer med hensyn til brug af lokal arbejdskraft og være en del af et lille samfund.

Maliina Abelsen mødtes også med kommunalbestyrelsen i Fjardarbyggd.

Maliina Abelsen udtaler: ” Jeg har haft meget udbytterige samtaler med mine islandske kolleger. Der er en stor og positiv vilje til at dele de islandske erfaringer med Grønland om de forhandlinger som Island har gennemført med Alcoa.

Men også besøget hos Alcoa i Østisland samt mødet med kommunalbestyrelsen i Fjardarbyggd har været meget givende. Særligt har jeg hæftet mig ved den positive betydning aluminiumssmelteren har haft for lokalområdet i Østisland. Både i form af nye og faste arbejdspladser, som har været med til at stoppe den tilbagegang i befolkningen som regionen ellers har oplevet. Men også i form af den positive økonomiske betydning for det øvrige erhvervsliv smelteren e har haft for lokalområdet.

Samtidig blev der ikke lagt skjul på, hverken fra Alcoa’s ledelse eller fra kommunalbestyrelsen, at der stilles særlige krav til medarbejderne i et aluminiumssmelteværk, da værket producerer 24 timer i døgnet 365 dage om året. Dette indebærer bl.a., at medarbejderne arbejder i 12 timers skiftehold i op til 48 timer om ugen.

Desuden var det erfaringen, at der ikke var tilstrækkelig arbejdskraft i lokalområdet til at bemande værket. Ca. halvdelen af medarbejderne er således fra andre egne af Island. I Grønland har vi indtil videre haft stort fokus på den udenlandske arbejdskraft i anlægsfasen, men vi bør også have stort fokus på vores egen arbejdskraft i driftsfasen. Hvis vi skal have økonomisk glæde af en aluminiumindustri er det nødvendigt med en arbejdsstyrke, som er mobil og er villig til at flytte derhen hvor arbejdet er. Det kræver også en stor omskolingsproces, hvor der skal være en del af befolkningen som vil gå ind i industrien.

Jeg ser frem til den videre debat om et aluminiumssmelteværk i Maniitsoq. Der skal træffes nogle store beslutninger i Landstinget ligesom der vil være udfordrende forhandlinger med Alcoa. Her kan vi gøre nytte af de islandske erfaringer.