Borgerne skal inddrages i ISUA-projektet

Årsagen til at møderne ikke kan afholdes nu er, at selskabet bag jernmine projektet ved ISUA, London Mining, først skal aflevere sin ansøgning om en udnyttelsestilladelse med beskrivelse af projektets mulige miljø- og samfundsmæssige konsekvenser.

Mandag d. 5. marts 2012
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Erhverv, Miljø og natur, Minedrift.

Landsstyret har planer om at afholde en række borgermøder om jernmine projektet ved Isua i løbet af foråret. Møderne forventes, at blive afholdt enten i midten af april eller ved slutningen af april.

Årsagen til at møderne ikke kan afholdes nu er, at selskabet bag jernmine projektet ved ISUA, London Mining, først skal aflevere sin ansøgning om en udnyttelsestilladelse med beskrivelse af projektets mulige miljø- og samfundsmæssige konsekvenser, de såkaldte VVM- (Vurdering af virkninger for miljøet) og VSB-rapporter (Vurdering af samfundsmæssig Bæredygtighed). Disse forventes, tidligst at blive afleveret i anden halvdel af marts. Herefter skal DCE, Naturinstituttet og myndighederne sikre, at de lever op til lovens krav. Først derefter kan ansøgningen accepteres som afleveret til myndighederne. Herefter skal rapporterne offentliggøres og danne grundlag for en åben debat og kritisk spørgsmål om projektet før borgermøderne.

Formålet med møderne bliver inddragelse af borgerne, således deres syn på projektet bliver medtaget i beslutningsprocessen. Eventuelle bekymringer og konstruktive bidrag fra borgernes side til det videre proces op til landsstyrets behandling af ansøgningen, skal blandt andet søges gennem disse borgermøder.

Ved samtlige af borgermøderne vil der blive taget referat og spørgsmål og svar fra bor-gerne vil blive nedfældet og afleveret efterfølgende til landsstyret og offentliggjort.

Møderne vil blive afholdt med en uafhængig mødeleder for at sikre en uafhængig vidensdeling af oplysninger samt inddragelse af borgerne. Der er planer om at afholde i alt 4 borgermøder med følgende overskrifter:
  1. Generel information om ISUA-projektet med deltagelse af Grønlands Selvstyre og London Mining.
  2. De miljømæssige aspekter ved ISUA-projektet med deltagelse af Grønlands Naturinstitut og Det Nationale Center for Miljø og Energi, DCE, i Danmark.
  3. Samfundsgevinster ved ISUA-projektet med deltagelse af Grønlands Selvstyre.
  4. Afrundingsborgermøde med Grønlands Selvstyre og London Mining.

Ved møderne vil landsstyremedlem for Erhverv og Råstoffer, Ove Karl Berthelsen, uafhængige institutioner som Grønlands Naturinstitut og DCE, Det Nationale Center for Miljø og Energi samt selskabet London Mining deltage.

Til det afrundende borgermøde vil befolkningen have mulighed for at indsende deres uddybende spørgsmål om projektet op til mødet. Her vil Medlem af landsstyret, Grønlands Selvstyre og selskabet London Mining være til rådighed for borgerne.