Afgiftbehandling

Reglerne kan i få tilfælde være uhensigtsmæssige, da forhandlere ved indkøb af særligt omkostningstunge varer som for eksempel biler, snescootere mv. kommer til at stå med et lager, hvor afgifterne skal betales til landskassen, inden varerne er blevet solgt

Mandag d. 5. marts 2012
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Erhverv.

I henhold til Landstingets forretningsorden § 37 fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til landsstyret:
  1. Vil landsstyret overveje at ændre reglerne for indførselsafgifter på varer med en værdi på over 50.000 kroner således, at datoen for betaling af afgiften først forfalder ved salgsdatoen?
  2. Hvilke fordele og ulemper ser landsstyret ved at ændre reglerne som beskrevet i spørgsmål 1?

Begrundelse:
Forhandlere af afgiftsbelagte varer skal naturligvis sørge for at betale afgiftsdelen af varen til landskassen i henhold til gældende regler. I dag er det typisk sådan, at forhandlerne skal betale afgiften til landskassen, når varen bliver indført her i landet. Det giver i de fleste tilfælde god mening, da det på den måde sikres, at landskassen får sine penge.

Reglerne kan dog i få tilfælde være uhensigtsmæssige, da forhandlere ved indkøb af særligt omkostningstunge varer som for eksempel biler, snescootere mv. kommer til at stå med et lager, hvor afgifterne skal betales til landskassen, inden varerne er blevet solgt. Det kan betyde problemer med likviditeten for forhandlerne, da pengene ikke er i hus på det tidspunkt, hvor afgiften skal betales. Og når vi taler om varer på 50.000 kroner og derover, kan der blive tale om temmelig store beløb.

På den baggrund finder jeg det interessant at undersøge om det kan lade sig gøre at ændre på fristerne for betaling af afgifter, når man - med henblik på videresalg - indkøber en vare med en værdi på 50.000 kroner og derover. Det er min opfattelse, at forhandlerne vil få forbedret deres likviditet, og at en ændring af fristen for betaling af afgift på den måde vil forbedre deres vilkår.

Jeg er opmærksom på, at det naturligvis er vigtigt for os alle sammen som, at samfundet sikrer sig sin del af kagen i form af afgifterne. Derfor vil jeg også mene, at en ændring af reglerne for betaling af afgift bør medføre, at Selvstyret/Landskassen skal have en form for sikkerhedsstillelse hos forhandlerne, så det bliver sikret, at afgifterne bliver betalt ved salget af den pågældende vare.