Ledige stillinger skal besættes hurtigst muligt

En idé kunne måske være at få indrettet registeret over arbejdsledige til kun at indeholde de personer, der kan tiltræde et job, de har forudsætningerne for at kunne klare, med en dags varsel. De der ikke er i stand til dette, skal fjernes fra statistikken over arbejdsledige, som er aktivt arbejdssøgende. Det vil give et mere korrekt billede af, hvor mange der reelt er arbejdssøgende.

Onsdag d. 2. maj 2012
Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Emnekreds: Erhverv, Sociale spørgsmål, Økonomi.

Gad vide, hvorfor arbejdsgivere her i landet henter arbejdskraft fra den anden side af jordkloden til at udføre ufaglært arbejde?

Det er det helt essentielle og principielle spørgsmål, som alle – lige fra den ufaglærte arbejdsløse hos SIK til det ansvarlige medlem af landsstyret – bør stille sig selv.

Enhver kan vel se, at det er meget uhensigtsmæssigt, at arbejdsgivere skal hente arbejdskraft fra den anden side af jordkloden for at få udført ufaglært arbejde her i landet, når der tilsyneladende er ledig, lokal arbejdskraft, der burde kunne udføre det pågældende arbejde.

Enhver kan vel også se, at det er uhensigtsmæssigt, at en stilling står ledig i længere tid. Det er hæmmende for produktiviteten i såvel den enkelte virksomhed som i hele samfundet.

Lad mig derfor spørge igen:
Gad vide, hvorfor arbejdsgivere her i landet henter arbejdskraft fra den anden side af jordkloden til at udføre ufaglært arbejde?

Jeg har ikke noget klart svar på, hvorfor det er sådan, men i stedet for at være efter arbejdsgiverne eller efter de arbejdsløse, så vil jeg gerne høre nogle bud på et svar fra både arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.

For vi kan vel alle være enige om, at der er tale om en utilfredsstillende situation.

En idé kunne måske være at få indrettet registeret over arbejdsledige til kun at indeholde de personer, der kan tiltræde et job, de har forudsætningerne for at kunne klare, med en dags varsel. De der ikke er i stand til dette, skal fjernes fra statistikken over arbejdsledige, som er aktivt arbejdssøgende. Det vil give et mere korrekt billede af, hvor mange der reelt er arbejdssøgende.

Denne løsning bør kunne ende med at være en win-win situation, hvor arbejdsgivere kan sende stillingsopslag til arbejdsmarkedskontorer over hele kysten, der herefter umiddelbart vil kunne henvise den ønskede lokale arbejdskraft til arbejdsgiveren eller i stedet give arbejdsgiveren tilladelse til at tilkalde arbejdskraft udefra.

Dette burde betyde, at den ledige stilling bliver besat hurtigere end i dag, hvilket er godt for samfundet, da der uanset hvad vil være en skatteindtægt og – hvis det er tale om lokal arbejdskraft – sparede sociale udgifter.