El- og vandforsyning i Qeqertat

Farvandet omkring Qeqertat er en stor hellefiskebanke, hvor fiskeri og indhandlingsmuligheder kan udvikles såfremt man har vilje herfor. I de senere år, har beboerne i Qeqertat henvendt sig til Selvstyret og folkevalgte for at udvikle deres bygd, men disse henvendelser har indtil nu ikke blevet reageret overfor.

Mandag d. 14. maj 2012
Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Emnekreds: Bygder, Erhverv, Fiskeri, Infrastruktur, Landstinget paragraf 37 spørgsmål.

I henhold til § 37 i forretningsorden for Landstinget fremkommer jeg med følgende spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål til landsstyret:
Hvilke overvejelser har Landsstyret om at opføre el- og vandforsyning i Qeqertat?

Begrundelse:
I forbindelse med min orienteringsrejse i Avanersuaq var Qeqertat et af de steder jeg kom til. Som det er bekendt er der hverken el eller vandforsyning i Qeqertat, selv om den har været beboet konstant.

Farvandet omkring Qeqertat er en stor hellefiskebanke, hvor fiskeri og indhandlingsmuligheder kan udvikles såfremt man har vilje herfor.

I de senere år, har beboerne i Qeqertat henvendt sig til Selvstyret og folkevalgte for at udvikle deres bygd, men disse henvendelser har indtil nu ikke blevet reageret overfor.

Efter hvad beboerne i Qeqertat selv forklarede har man fremsendt forslag om opførelse af fiskefabrik, men dette har ikke kunnet lade sig gøre på grund af manglende elforsyning, kort sagt, de forestillinger man har om udvikling bliver bremset hos Selvstyret på grund af manglende infrastrukturelle faciliteter.

Under mit borgermøde blev det ligeledes nævnt, at man havde givet bygden en aflagt generator fra Sydgrønland, men da man havde problemer med at få den fragtet til bygden, havde man henvendt sig til landsstyret for at få støtte. Men landsstyret har afslået henvendelsen. Jeg skal understrege, at de som jeg fik fremlagt under mødet, fik jeg fra beboerne selv.

Under en spørgerunde i Landstingets mødesal den 9. maj 2012 spurgte jeg landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst hvilke planer landsstyret har i forbindelse med udvikling i Avanersuaq. Landsstyremedlemmet svarede, at Qeqertat havde været debatteret længe og at man havde drøftet at man kunne etablere vand- og elforsyning ved at flytte de tekniske udstyr der fandtes i Moriusaq.

Derfor ønsker jeg at fremkomme med følgende spørgsmål til landsstyret:
  • Hvilke tekniske udstyr i Moriusaq er der tale om?
  • Om landsstyret har planer som at etablere vand- og elforsyning i Qeqertat?
  • Såfremt teknisk udstyr skal flyttes fra Moriusaq til Qeqertat; hvor store vil omkostningerne være?
  • Hvad ligger til grund fra at landsstyret har afslået ansøgningen om at flytte generatoren fra Sydgrønland til Qeqertat?
  • Endvidere; hvor stor er omkostningen til at fragte generatoren fra Sydgrønland til Qeqertat?

Hermed sender jeg så disse spørgsmål og håber på at mine spørgsmål vil blive besvaret.