Minimale besparelser, store tab

Landsstyret skar markant ned på Selvstyrets stillingsopslag i de grønlandske aviser og har til gengæld øget Selvstyrets stillingsopslag i danske aviser. Det har medført, at de grønlandske aviser, udover at fyre medarbejdere, har flyttet trykningen af deres aviser til udenlandske trykkerier.

Onsdag d. 16. maj 2012
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Erhverv, Grønlands historie.


Et af de første tryk
fra det gamle trykkeri
Det vakte stor ærgrelse hos Siumut da det blev meddelt at trykkeriet ’Naqitat’ var gået konkurs, idet vi i Siumut mente og stadigvæk mener, at trykkeriet har nt stort samfundsmæssigt værdi.

Så tidligt som 3. november 2009, udsendte vi en pressemeddelelse med overskriften ”Stop for besparelser for KNR og andre medier”. I pressemeddelelsen opfordrede vi koalitionspartierne om ikke at spare på medierne i Grønland, og siden har vi gang på gang ytret os for at stoppe besparelserne. I et meget tidligt stadie kunne vi nemlig se, de negative konsekvenser besparelserne ville påføre medierne, samt andre virksomheder, der indirekte var afhængige af mediernes omsætninger. Det beviser, at vi i Siumut fører en realistisk og fremsynet politik.

Landsstyret skar markant ned på Selvstyrets stillingsopslag i de grønlandske aviser og har til gengæld øget Selvstyrets stillingsopslag i danske aviser. Det har medført, at de grønlandske aviser, udover at fyre medarbejdere, har flyttet trykningen af deres aviser til udenlandske trykkerier.

Vi ved nu, at landsstyrets uigennemtænkte politik har skadet ’Naqitat’s likviditet; det har betydet, at vi har mistet folk med ekspertise og viden om trykkeridrift. Vi har mistet en virksomhed, som havde en vigtig rolle i samfundet.

Landsstyret har ikke tænkt over, hvad og hvilke konsekvenser disse dispositioner ville medføre:
  1. Mange har mistet deres arbejde.
  2. De penge, der ellers cirkulerer her i samfundet tilfalder nu udlandet.
  3. Vi har mistet værdifuld viden og ’know how’ vedrørende trykkeri og retskrivning, der blev opbygget gennem århundreder.
  4. En historie blev brat sluttet og vi har mistet gode erfaringer indenfor trykkerierhvervet.

De ting som Siumut har været bekymrede for, er nu realiteter.

Landsstyrets dispositioner svarer ikke til flertallets selvstændighedsbestræbelser og de bidrager heller ikke med noget til styrkelse af samfundet.

I Siumut står vi fast ved vores meninger og igen har vi bevist vor troværdighed.

IA, Demokraterne og Kattusseqatigiit Partiiat har gentagne gange vist, at de ikke arbejder ud fra befolkningens interesser og dette har vi igen fået bekræftet.