Indsigt: Selvstyret har indgået en ny servicekontrakt om vareforsyning med KNI A/S

Selvstyret har indgået en ny servicekontrakt om vareforsyning med KNI A/S

Oprettelsen af KNI A/S’ nye e-handelsportal – pisisa.gl – vil ligeledes føre til et bedre flow af varer gennem butikssystemet. Borgerne vil opleve et større udvalg og et mere differentieret produktsortiment.

Onsdag d. 30. maj 2012
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Bosætning, Erhverv, Forbrugerspørgsmål, Levevilkår.

(an 1997)

Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik har indgået en ny, fremtidssikret servicekontrakt om vareforsyning med KNI A/S. Den nye kontrakt, som løber frem til udgangen af 2016, medvirker til både at sikre vareforsyningen og til at udvikle butikssystemet. Kontrakten åbner op for mere borgerinddragelse og er med til at sikre et større udvalg og en højere grad af fleksibilitet for kunderne.

Med servicekontrakten indføres der en ny butiksstruktur med fem forskellige butikstyper og nye minimumåbningstider. Ligesom i dag vil det være befolkningstallet, der fastlægger butikstypen. Den nye struktur vil se sådan ud:

  Antal indbyggere Åbningstid pr. uge Finansieret af servicekontrakten
Depot 0-29 Mindst 2 timer Ja
Kiosk 30-75 10 Ja
Servicebutik 76-120 20 Ja
Bygdebutik 121-600 20 Ja
Nanoq-butik >600 Selvregulerende Nej


Til hver butikstype er der tilknyttet et basissortiment. Basissortimentet består af de varer, der som minimum skal være til stede i butikken. Og modsat tidligere vil det fremgå, hvor mange varianter der skal være af hver varetype, f.eks. marmelade. Mange borgere vil dog opleve et endnu større udvalg end det minimumsniveau, som Selvstyret har garanteret gennem den nye kontrakt.

Den nye servicekontrakt sikrer derudover en højere grad af borgerinddragelse gennem oprettelsen af butiksråd. KNI A/S’ erfaringer med de nuværende butiksråd er gode, og derfor gøres ordningen obligatorisk. Ordningen betyder bl.a., at borgerne kan være med til at bestemme, hvilken slags marmelade, te m.m. de kan købe i deres lokale butik.

Oprettelsen af KNI A/S’ nye e-handelsportal – pisisa.gl – vil ligeledes føre til et bedre flow af varer gennem butikssystemet. Borgerne vil opleve et større udvalg og et mere differentieret produktsortiment. Dette betyder, at borgerne ikke er afhængige af det lokale vareudbud, men i højere grad kan købe præcist de produkter, de ønsker. Der ydes dog ikke økonomisk støtte fra Selvstyret til oprettelse eller drift af e-handelsportalen.

Den nye servicekontrakt bidrager dermed til at sikre borgernes indflydelse og mulighed for at købe de produkter, de gerne vil have. Dette opnås, uden at der gås på kompromis med forsyningssikkerheden.

Jens B. Frederiksen, landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Trafik, udtaler: ”Med den nye servicekontrakt har vi fundet frem til den løsning, som giver den bedst mulige service inden for de økonomiske rammer. Med kontrakten sikrer vi bl.a., at der bliver større fleksibilitet og lokale butiksråd. Derudover skal de aktiviteter, som KNI A/S driver på kommercielt basis, også medtages, når vi taler om det samlede serviceniveau. F.eks. giver KNI A/S’ nye e-handelsportal – pisisa.gl – borgerne langt bedre mulighed for at bestille præcist de varer, de har brug for.”

Selvstyret vil i samarbejde med KNI A/S udarbejde informationsmateriale til de berørte borgere om den nye servicekontrakt.