Poppedreng vil have mere i løn

De bedst lønnede grønlændere arbejder og bor på samme måde som de tilkaldte thaier og filippinere. Dog er grønlændernes indkvarteringsforhold langt mere beskedne, ligesom deres arbejdstider er mere uforudsigelige og arbejdsmiljøet særdeles hårdt og risikofyldt.

Mandag d. 5. november 2012
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Erhverv, Levevilkår, Nyhedsbreve.

Indholdsfortegnelse:
Gæstearbejdere både ud fra og inde fra
”Poppedreng ha’ sukker”
Jess G. Berthelsens medansvar i behovet for importeret arbejdskraft


I de sidste par uger har der nok engang været pressefokus på de mange gæstearbejdere fra Thailand og Filippinerne i restaurationsbranchen i Nuuk.

Sidste gang var i april måned 2012, hvor Krissie Berhelsen Winberg gav et prisværdigt ærligt indblik i problemerne med at skaffe lokal, stabil arbejdskraft i forhold til ansættelse af arbejdskraft ude fra. Hendes indlæg fik stor og fortjent omtale.

Nu har vi debatten igen, og det er igen tilbage til start, med Jess G. Berthelsen for fuld udblæsning.

Det er lykkedes for Jess G. Berthelsen at etablere sig i noget, der ligner en livstidsstilling, som formand for Grønlands Arbejdersammenslutning, SIK. Trods de mange år i jobbet har han stadig ikke fået skaffet sig det nødvendige overblik og den uundværlige indsigt i det grønlandske arbejdsmarked. Læs bare dette:

Det er klart, at hvis vores medlemmer i Nuuk skal arbejde i byen, skal de have et ordentlig sted at bo, hvilket jo er ret svært med den eksisterende boligmangel. Mange af vores medlemmer har familier og børn, som gør, at de ikke sådan bare kan flytte rundt på kysten, hvor der er arbejdspladser og boliger.

Gæstearbejdere både ud fra og inde fra
Gæstearbejderne kommer fra den anden side af kloden, de bor i indkvarteringer, og de sender penge hjem til familien.

Den måde at arbejde på er velkendt i Grønland. Det med at flytte rundt efter arbejde (fangstmulighederne) var en naturlig del af livet dengang for mange år siden, da ingen i Grønland hed hverken Jess eller Berthelsen. Man rejste frem og tilbage mellem vinterbopladsen og sommerens jagtområder. Man var selvhjulpne og helt uafhængig af arbejdskraft ude fra. Til gengæld havde man en vel tilrettelagt samhandel med verden uden for.

Og i nyere tid arbejder og bor de bedst lønnede grønlændere på samme måde som de tilkaldte thaier og filippinere. Dog er grønlændernes indkvarteringsforhold langt mere beskedne, ligesom deres arbejdstider er mere uforudsigelige og arbejdsmiljøet særdeles hårdt og risikofyldt. De arbejder på trawlerne i det havgående fiskeri.

Det kender Jess G. Berthelsen åbenbart ikke noget til.

Ret beset ville det være godt for de mange familier ude i Grønlands mindre byer og bygder, hvis de havde samme indgang til arbejdet som de tilkaldte ude fra. Penge sendt hjem til familien af en løn, som den der udbetales til gæstearbejderne, ville sikre familien helt anderledes ordentlige livsvilkår. Og uanset om man er nødt til at arbejde i Nuuk eller ombord på en trawler, så er man tættere på familien derhjemme end de, der tilkaldt fra den anden side af jorden.

Må man det for Jess G. Berthelsen? – Nej, for: mange af vores medlemmer har familier og børn, som gør, at de ikke sådan bare kan flytte rundt på kysten, hvor der er arbejdspladser og boliger.

”Poppedreng ha’ sukker”
Nu er der forslag fremme om, at pædagogerne skal have mere i løn.
Helt forudsigeligt har det fået Jess G. Berthelsen helt op på øverste pind med et krav om, at hvis pædagogerne skal have mere, så skal hans medlemmer også have mere.

Ikke et ord om, hvor pengene skal komme fra, og slet ikke noget om, hvad der skal præsteres for at kunne tilvejebringe det overskud, hvorfra lønnen skal hentes. Poppedreng vil ha’ sukker, og der må være nogen for buret, som skal skaffe det.

Jess G. Berthelsens medansvar i behovet for importeret arbejdskraft
I et interview i Berlingske siger Kuupik Kleist:
Loven skal gøre det muligt for udenlandske virksomheder at bruge udenlandsk arbejdskraft til SIK-overenskomstens mindsteløn, hvis de anlægger miner eller andre store produktionsanlæg i Grønland. Billig arbejdskraft er et ultimativt krav fra de udenlandske virksomheder og investorer.

Er den grønlandske arbejdskraft ikke billig? – Jo, den er til den samme SIK-mindsteløn, som de tilkaldte arbejdere ude fra vil blive tilbudt.

Men mon ikke både Kuupik Kleist og investorerne ude fra har den fælles opfattelse, at arbejdskraften ikke bare skal være billig, den skal også være villig.

Og det er Jess G. Berthelsen ikke - heller ikke på sine medlemmers vegne.