Et nyt center for maritime uddannelser skal etableres i Nuuk

Et stort frafald, manglende fagligt uddannelsesmiljø samt manglende kursusudbud efterspurgt af det maritime erhvervsliv, er én af de vigtige årsager til beslutningen. Nævnte problemstillinger har nemlig været med til at medføre, at Selvstyret ikke imødekommer fiskeri- og handelsflådens behov for kvalificeret arbejdskraft på søfartsområdet.

Tirsdag d. 8. januar 2013
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Erhverv, Uddannelse.


Fra før udflytningen til Frederikshåb-Paamiut, der blev den forudsete og alligevel
besluttede katastrofe for de maritime uddannelser i Grønland:
Fra tiden, da Barselaj Ezekiassen endnu var en glad og engageret leder af Skipperskolen i Nuuk (an)

Der etableres et center for maritime uddannelser i Nuuk, hvortil Imarsiornermik Ilinniarfik, inklusiv skipperuddannelserne, samt Fanger- og fiskerskolen i Uummannaq skal flyttes til.

Det besluttede landsstyret den 3. januar 2013. Med i beslutningen hører, at praktikdelen af fanger- og fiskeruddannelsen skal placeres i Sisimiut, at et kursuscenter skal etableres i Uummannaq samt at der skal søges etableret et center for udviklingshæmmede i Paamiut.

Landsstyret har været i dialog med de enkelte kommuner med henblik på anvendelsen af de forladte fysiske rammer både i Uummannaq og Paamiut.

Baggrunden for beslutningen
Et stort frafald, manglende fagligt uddannelsesmiljø samt manglende kursusudbud efterspurgt af det maritime erhvervsliv, er én af de vigtige årsager til beslutningen. Nævnte problemstillinger har nemlig været med til at medføre, at Selvstyret ikke imødekommer fiskeri- og handelsflådens behov for kvalificeret arbejdskraft på søfartsområdet.

Formålene for etablering af et maritimt center kan opsummeres således:
  • Optimering af de midler, der i dag anvendes indenfor det samlede uddannelsesområde.
  • Fælles lærerstab, studievejledning og administration kan benyttes på tværs af uddannelserne og sikre økonomisk optimering af uddannelserne.
  • Sikre samspil indenfor de enkelte fagområder og sikre et bedre fagligt miljø, såvel som bedre studiemiljø.
  • Bedre mulighed for etablering af et tæt samarbejde med det maritime erhvervsliv, til gavn for uddannelserne, erhvervslivet og beskæftigelsen.

Qaasuitsup Kommunia bifalder at der på skolen i Uummannaq oprettes et uddannelsescenter, der skal sikre de unge mennesker kompetencer til fremtidens erhverv. Samtidig kan skolen benyttes som forberedelses- og kursuscenter for brancheskolernes aktiviteter.

Imarsiornermik Ilinniarfik´s bestyrelse udtaler om beslutningen:
  • Alle i bestyrelsen for Imarsiornermik Ilinniarfik bakker op om landsstyrets beslutning om flytning af Imarsiornermik Ilinniarfik fra Paamiut til Nuuk. Bestyrelsen er ligeledes meget glade for, at landsstyret også har truffet beslutning om genopstart af Skipperskolen i Nuuk. Denne uddannelse har ligget underdrejet i et par år. Det samme med fisker- og fangerskolen.
  • Alle de førnævnte uddannelser inden fiskeri og søfart, som har ligget spredt rundt i det store land, bliver nu samlet under et tag, og rent uddannelsesmæssigt bliver sammenlægningen et kvalitetsløft. Det vil blive nemmere at rekruttere egnede elever, det vil blive nemmere at få veluddannede lærerkræfter, eleverne får nye fysiske rammer, får bedre kollegieforhold. Rent økonomisk vil det også betyde stordriftsfordele, idet vi mener, at man fremover kan køre nogle fag sammen. Efter vores mening bliver det også nemmere at få timelærere til at læse nogle af fagene. De store rederier har deres rederikontorer i Nuuk, og det vil ligeledes blive nemmere at få praktikplads til de elever, som skal have sejltid for at komme videre med deres uddannelser.

Med sin beslutning om at sammenlægge de maritime uddannelser følger landsstyret dermed op på anbefalingen fra en maritim arbejdsgruppe, nedsat af Departementet for Uddannelse og Forskning, det maritime erhvervsliv samt på indstillingen fra Imarsiornermik Ilinniarfik´s bestyrelse om etablering og placering af et maritimt center i Nuuk.