§37: Tildeling af særlige hellefiskekvoter med henblik på produktion af ræklinger?

Produktionsanlæggene til ræklingeproduktion skal have mulighed for råvarer, idet man i de senere år, ikke har kunnet producere på grund af fiskestop i forbindelse med opfiskning af kvoter.

Mandag d. 10. juni 2013
Jens Immanuelsen, medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Bygder, Erhverv, Fiskeri.

I henhold til § 37, stk. 1 i forretningsordenen for Landstinget, fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål til landsstyret:

Har landsstyret planer om tildeling af særlige hellefiskekvoter med henblik på produktion af ræklinger?


Ræklinger i tørrehus, Savissivik 1996 (an)

Begrundelse:
Med hensyn til hjemmemarkedsproduktion af ræklinger, fremsætter jeg et spørgsmål om, hvorvidt man vil tildele en særlig kvote af hellefisk ud over den generelle kvote, idet jeg mener, at man inden efteråret har krav på at vide om man tildele ekstra kvoter.

Det er for at sikre en kontinuerlig produktion af ræklinger.

Produktionsanlæggene til ræklingeproduktion skal have mulighed for råvarer, idet man i de senere år, ikke har kunnet producere på grund af fiskestop i forbindelse med opfiskning af kvoter.