Tele Greenland i konkurrence med private IT virksomheder

Hvordan sikrer Tele Greenland, at det ikke (igen) bliver kunderne på monopil området der kommer til at betale for at tele Greenland nu (IGEN) vil i konkurrence med de private IT aktører.

Mandag d. 19. august 2013
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Erhverv, Landstinget paragraf 37 spørgsmål.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret:
  1. Er landsstyret bekendt med at Tele Greenland ønsker at forstærke konkurrencen med private IT virksomheder i Grønland.
  2. Mener landsstyret, at det er acceptabelt at Tele Greenland – der har monopol på transmissionsnettet nu går i større konkurrence med de kerneområder som private It virksomheder leverer.
  3. Hvad kostede Tele Greenlands satsning på IT området frem til 2007/2008 Tele Greenlands kunder?
    Hvor stort et beløb blev flyttet fra monopol forretningen til IT partner Greenland og hvor stort et tab havde tele Greenland på denne satsning.
  4. Hvor stort et beløb har Tele Greenland afsat til den nye satsning – der skal konkurrere med de private IT aktører.
  5. Hvordan sikrer Tele Greenland, at det ikke (igen) bliver kunderne på monopil området der kommer til at betale for at tele Greenland nu (IGEN) vil i konkurrence med de private IT aktører.
  6. Giver Tele Greenlands afdeling Tele Erhverv i dag over- eller underskud? Og i givet fald hvor meget?

Begrundelse:
Det siges på rygtebasis, at Tele Greenland A/S er i gang med at udbygge Tele Erhverv – således at de skal kunne konkurrere med de etablerede IT selskaber i Grønland (InuIT, Sermit, Comby, Kimik og Nanoq IT m.fl.)

Tele Greenland har tidligere lavet en ikke særlig vellykket satsning på dette område frem til 2007 med involveringen i det daværende IT Partner Greenland A/S. Der endte med at koste Tele Greenland’s almindelige kunder et stort millionbeløb.

Umiddelbart er det min opfattelse, at offentlige ejede monopol virksomheder ikke skal begive sig ud i konkurrence med private erhvervsdrivende. Grønland har behov for et større og stærkere privat erhvervsliv hvorfor de offentlige ejede selskaber ikke skal kvæle disse men tværtimod understøtte dem – hvis ellers de private virksomheder er prismæssigt og kvalitativ konkurrencedygtige.