Sænk selskabsskatten

Ved at sænke selskabsskatten kan vi styrke eksisterende virksomheders konkurrenceevne og muligheder. Det vil give vores virksomheder en mulighed for at konsolidere sig, udvikle sig, satse på nye tiltag og ikke mindst fremme investeringslysten.

Mandag d. 7. oktober 2013
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Erhverv, Politik, Økonomi.

Demokraterne ønsker, at alle arbejdsduelige her i landet har et arbejde at stå op til hver morgen. Hvis dette ønske skal blive en realitet er vi nødt til at skabe nogle gode rammer for, at private virksomheder kan skabe de fornødne arbejdspladser. Vi mener i den forbindelse, at det vil give god mening at sænke selskabsskatten for fuldt og begrænset skattepligtige selskaber mv. til 20 %.

Demokraterne vil styrke erhvervslivet herhjemme. Vi mener, at et stærkt privat erhvervsliv er det, der skal bringe os frem mod økonomisk selvbårenhed og på sigt mod selvstændighed. En styrkelse af det private erhvervsliv er derfor er vigtigt fokusområde for Demokraterne.

Ved at sænke selskabsskatten kan vi styrke eksisterende virksomheders konkurrenceevne og muligheder. Det vil give vores virksomheder en mulighed for at konsolidere sig, udvikle sig, satse på nye tiltag og ikke mindst fremme investeringslysten. Det vil på sigt skabe flere arbejdspladser og på den måde forbedre den samlede samfundsøkonomi.

En sænkelse af selskabsskatten vil også bidrage til at tiltrække udenlandske investorer til vort land. Vores selskabsskatteprocent er i dag ikke konkurrencedygtig med de lande, som vi ønsker at sammenligne os med. Gennemsnittet for EU-lande var i oktober 2012 på 23,5 procent. Selskabsskatteprocenten i Danmark er på 22 procent. Ved at sænke selskabsskatten her i landet til 20 procent vil vi stå stærkere i den globale konkurrence om at tiltrække investeringer.

En sænkning af selskabsskatteprocentsatsen behøver ikke nødvendigvis at betyde, at de offentlige kasser samlet set kommer til at miste penge. Tværtimod faktisk. Dansk Erhverv har i nyhedsbrevet ”Dansk Erhvervs Perspektiv” publiceret artiklen ”Lavere selskabsskat er en god forretning”, der er skrevet af skattepolitisk chef i Dansk Erhverv Bo Sandberg og makroøkonomisk medarbejder i Dansk Erhverv Matthias Borritz Milfeldt.

Her redegøres der for, at Danmark siden midten af 80’erne og frem til finanskrisen har oplevet, at provenuet fra selskabsskatten til det samlede BNP er steget samtidig med at selskabsskattesatsen er faldet. Ifølge OECD’s opgørelse udgjorde selskabsskatteprovenuet i 1987 ca. 2,1 pct. af BNP. Denne andel er siden 1991 steget støt og toppede i 2006 med 4,3 pct. af BNP. Selskabsskattens provenumæssige betydning i Danmark er dermed fordoblet set over de seneste ca. 20 år. Det rigtig interessante er i den sammenhæng, at selve selskabsskattesatsen i samme 20 års-periode er gået den stik modsatte vej: Den er nemlig præcis blevet halveret fra 50 procent til 25 procent af virksomhedernes overskud.

Demokraterne er i den forbindelse godt klar over, at perioden fra midten af 80’erne og frem til Finanskrisen var præget af højkonjunktur, og det spiller naturligvis ind på provenuet fra selskabsskatten, men højkonjunktur alene er ikke den eneste årsag til den beskrevne udvikling. En lavere selskabsskattesats vil med andre ord have en betydelig selvfinansieringsgrad.