Hvor kan udviklingen komme fra?

Rambøll Management Consulting har for Greenpeace analyseret, hvilke sektorer der vil være i stand til at adressere de aktuelle og fremtidige sociale og økonomiske behov i Grønland, samt hvilke konsekvenser dette vil have for økonomi, samfund og miljø.

Fredag d. 14. marts 2014
Greenpeace
Rambøll
Emnekreds: Erhverv, Politik, Økonomi.

(an)

Det grønlandske samfund og den grønlandske økonomi er inde i en afgørende udvikling i disse år. På den ene side står landet over for væsentlige udfordringer, hvis det nuværende velfærdsniveau fremadrettet skal kunne opretholdes. På den anden side er der konstateret et stort erhvervsmæssigt potentiale i landet, som kan få stor betydning for det grønlandske samfunds fremtidige indtægter, erhvervsliv og bæredygtige samfunds- såvel som miljømæssige udvikling.

Den nuværende samfundsøkonomiske situation nødvendiggør et fokus på en erhvervsudvikling, der både medvirker til en langsigtet transformation af økonomien og skaber udvikling og arbejdspladser her og nu.

Selvstyret vil stå over for en stadig voksende finansieringsklemme mellem indtægter og udgifter i de offentlige finanser frem mod 2025.1 Denne finansieringsklemme vil skulle imødegås igennem enten reduktioner af de offentlige udgifter eller ved at der skabes større indtægter til det grønlandske samfund og offentlige sektor – gennem øget privatsektoraktivitet og deraf følgende skatteindtægter til det offentlige.

Fokus i denne rapport er at undersøge de økonomiske potentialer i Grønlands eksisterende sektorer, f.eks. fiskeri, minedrift og turisme samt nye sektorer, herunder energikrævende produktion (som f.eks. aluminiumssmeltere), udnyttelse af råstofforekomster mv.

Rambøll Management Consulting har analyseret, hvilke sektorer der vil være i stand til at adressere de aktuelle og fremtidige sociale og økonomiske behov i Grønland, samt hvilke konsekvenser dette vil have for økonomi, samfund og miljø.

Vores ønske med rapporten er dermed at sætte fokus på sektorer, som i Grønland skaber vedvarende lokalt forankrede arbejdspladser – og som inden for en kortere tidshorisont i større eller mindre grad vil kunne bidrage til samfundsøkonomien.
Læs rapporten her
Hvor kan udviklingen komme fra