Vi skal skabe permanente arbejdspladser

Demokraterne konstaterer, at ledighedstallene bliver ved med at stige på trods af, at både den tidligere og den nuværende koalition har brugt mange midler på ekstraordinære beskæftigelsesindsatser. Det fortæller os, at den nuværende kortsigtede måde at bekæmpe arbejdsløshed er forkert

Tirsdag d. 20. maj 2014
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Erhverv, Forårssamling 2014, Levevilkår.

Bedre afskrivningsmuligheder for virksomhederne. Lavere skat på arbejde. Sænk selskabsskatten. Beskæftigelsesfradrag til alle med et arbejde. Gør det attraktivt at drive virksomhed. Opkvalificer de ledige. Sådan lyder Demokraternes opskrift på at bekæmpe arbejdsløsheden.

Demokraterne konstaterer, at ledighedstallene bliver ved med at stige på trods af, at både den tidligere og den nuværende koalition har brugt mange midler på ekstraordinære beskæftigelsesindsatser. Det fortæller os, at den nuværende kortsigtede måde at bekæmpe arbejdsløshed er forkert, da man ikke er i stand til at skabe permanente arbejdspladser.

Vi er i stedet nødt til at tænke langsigtet. Det betyder, at vi skal gøre det mere attraktivt at arbejde således, at det altid skal kunne betale sig at være en aktiv del af arbejdsmarkedet frem for at være på passiv forsørgelse. Derfor mener vi, at der skal indføres et beskæftigelsesfradrag og at indkomstskatten skal sænkes.

Herudover er det vigtigt, at det bliver attraktivt at drive virksomhed. Derfor mener vi, at selskabsskatten skal sænkes og at afskrivningsreglerne skal forbedres til fordel for virksomhederne. Det vil betyde, at virksomhederne bliver mere konkurrencedygtige i et globalt perspektiv, og at mulighederne for foretage investeringer smat at udvide og forbedre forretningen bliver markant bedre.

Med disse tiltag sikrer vi, at både arbejdstagere og arbejdsgivere får bedre forhold. Det vil være til gavn både for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet som helhed. Herudover vil der være tale om en løsning, der virker på lang sigt, da de arbejdspladser der hermed bliver skabt vil være permanente.

Herudover er der nødt til at komme mere fokus på både at skabe attraktive virksomheder. Derfor skal det være lettere både at opstarte og drive virksomhed. Vi må og skal have flere iværksættere – gerne iværksættere med eksport for øje.

Endelig skal vi fortsætte den nuværende uddannelsessatsning, som der heldigvis er bred enighed om. Vi skal dog blive bedre til at opkvalificere den nuværende arbejdsstyrke – både dem der allerede har et arbejde og især dem der i dag er ledige.

Alt dette stiller Demokraterne forslag om i Landstinget i forbindelse med den kommende debat om bekæmpelse af arbejdsløshed.