Reel og lige konkurrence, tak

Hvis man lader de selvstyreejede mastodonter konkurrere på ulige vilkår, så kvæler man det private initiativ. Det giver ringe muligheder for vækst og højere arbejdsløshed, og det er der helt ærligt ingen af os, der kan være tjent med

Fredag d. 17. oktober 2014
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Demokraterne  
Emnekreds: Erhverv, Landstingsvalg november 2014, Politik, Økonomi.

De selvstyreejede selskaber får til tider en konkurrencefordel i forhold til egentlige private virksomheder. Det mener Demokraterne er særdeles uheldigt, og det skal der sættes en stopper for. Det nytter ikke noget, at der bliver konkurreret på ulige vilkår – tværtimod er det vigtigt, at der bliver arbejdet for, at den private sektor i vort land bliver styrket.

De store selvstyreejede virksomheder som eksempelvis Royal Greenland og TELE har så dominerende en position på markedet, at der i mange tilfælde er tale om et monopol. For Demokraterne er det vigtigt, at disse monopoler ikke udnytter deres position til at udkonkurrere private alternativer.

”Tilbage i marts 2012 påpegede direktøren i Halibut Greenland netop dette problem. Han følte, at det monopollignende selvstyreejede selskab Royal Greenland førte unfair konkurrence ved konstant at hæve indhandlingspriserne de steder, hvor man konkurrerede med Halibut. Andre steder i landet blev indhandlingspriserne ikke hævet. Dette blot for at nævne et eksempel på, at det absolut ikke er noget nyt, at et af de store selvstyreejede selskaber forsøger at konkurrere på ulige vilkår med en privat aktør,” siger Demokraternes formand Anda Uldum.

Anda Uldum har fået oplyst, at Tele Greenland netop har vundet en IT-driftsaftale for hele Selvstyret. Dette i såkaldt konkurrence med blandt andet de to store private IT-virksomheder Comby og Inu:IT.

”Det siger sig selv, at en offentligt ejet mastodont som Tele Greenland kan tilbyde en lavere pris for at drive Selvstyrets IT-løsninger. TELE Greenland kan jo bare hæve priserne nogle af de steder, hvor selskabet har monopol. Det betyder naturligvis, at Selvstyret får billigere IT-løsninger, men regningen havner hos borgerne, der måske kommer til at betale mere for nogle af de ting, hvor TELE har monopol. Det er ikke blot en elendig aftale for den almindelige borger, men der er efter Demokraternes mening også tale om unfair konkurrence, der desværre har potentiale til at kvæle private virksomheder, og det er ganske enkelt ikke til gavn for vort samfund.

Tværtimod bør vi hele tiden sørge for, at der er lige og reel konkurrence blandt private virksomheder, da dette i den sidste ende vil være bedst for vort land,” påpeger Anda Uldum

Han fastslår, at Demokraterne helt generelt vil arbejde benhårdt på at sikre bedre forhold for de private virksomheder i vort land.

”Vi vil forbedre afskrivningsmulighederne og sænke selskabsskatten, så virksomhederne får lyst og råderum til at foretage investeringer, der vil skabe vækst og dermed nye arbejdspladser. Det vil samlet set betyde, at arbejdsløsheden vil falde, og at samfundet dermed får flere skatteindtægter, og skal betale færre penge i sociale ydelser,” siger Anda Uldum og afslutter:

”Men hvis man lader de selvstyreejede mastodonter konkurrere på ulige vilkår, så kvæler man det private initiativ. Det giver ringe muligheder for vækst og højere arbejdsløshed, og det er der helt ærligt ingen af os, der kan være tjent med.”