Fra den politisk sammensatte bestyrelse til den professionelle bestyrelse

Jeg vil sætte fokus på sammensætning af bestyrelser i de offentlige ejede virksomheder i Grønland. I fremtiden skal vores bestyrelser ændres fra den politisk sammensatte bestyrelse til den professionelle bestyrelse

Tirsdag d. 28. oktober 2014
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Emnekreds: Erhverv, Kammerateri, Landstingsvalg november 2014, Politik, Økonomi.

At drive en virksomhed er ingen let opgave, det kræver en målrette strategi, hvor virksomheder i dag skal have stor fokus på innovation, effektiv styring og ordentlig organisering.

Virksomheder i Grønland skal være gearet til at løfte disse opgaver – og det er typisk i sådanne afgørelser og situationer bestyrelser kan yde et afgørende bidrag.

Flere erfaringer og undersøgelser viser, at det er utrolig værdifuldt for en virksomhed, at have en bestyrelse. Med en kompetent bestyrelse kan virksomheder sætte større fokus på de centrale arbejdsopgaver en virksomhed normalvis sidder med, såsom strategi og risikostyring.

Dertil er en bestyrelse med til at sikre, de nødvendige strategiske ændringer bliver gennemført. En anden positiv effekt er, at virksomheder med en velfungerende og effektiv bestyrelse typisk er mere udviklende og har nemmere ved at forandre sig og være i bevægelse.

En velfungerende bestyrelse er værdiskabende – dels fordi man bidrager til professionel ledelse af virksomheden, samt man øger sandsynligheden for vækst og udvikling, dertil er en virksomhed også mere rustet til, at se muligheder og udfordringer.

Jeg vil sætte fokus på sammensætning af bestyrelser i de offentlige ejede virksomheder i Grønland. I fremtiden skal vores bestyrelser ændres fra den politisk sammensatte bestyrelse til den professionelle bestyrelse.

Når jeg siger politisk sammensatte, så ved vi alle hvad jeg mener. Vi har gennem årene set vennetjenester i bestyrelser, udskiftninger efter partifarve eller hvis tur det er og hvem skylder vi en tjeneste metoderne.

Tager vi en relativ kort opsummering kan vi nævnte – Royal Greenland, KNR, Tele-Post og Nukissiorfiit som eksempel.
Når man vælger at sammensætte bestyrelser og ledelse i de offentlige ejede virksomheder, som eksemplerne jeg har nævnt ovenfor, så skaber man uro i virksomhederne, som ikke kun kan mærkes i ledelsen, men i hele organisationen. Udskiftning af bestyrelser skal ikke ske ved regeringsskift. – skift i bestyrelser skal ske fordi det er nødvendigt og ikke fordi man har kammerater de rette steder.

Jeg mener det skal være slut med bestyrelser der bliver sammensat efter hvem der regerer i Grønland. Vi skal ændre strategien, så alle i de offentlig ejede virksomheder har bestyrelse, der er sammensat efter nøje overvejelser og krav, som er baseret på professionalisme. På denne måde skaber vi stabilitet, tillid og ro – virksomhederne vil komme i centrum og ikke bestyrelserne

Jeg vil derfor arbejde på at, de offentlig ejede virksomheder i Grønland skal have bestyrelser der dækker over flere forskellige typer af kompetencer, som er et fundament for, at virksomhederne kan fungere optimalt og på højeste niveau.

Nogle af de krav jeg mener, er nødvendige er, at man har ledelsesmæssige erfaringer, som gør man har forhandlingsevner, beslutningskraft, systematisk tankegang og effektive kommunikationsevner. Det er en kompetence der skal vægtes højt, da virksomheden, ledelsen og de ansatte skal være trygge ved og stole på bestyrelsernes evner.

Bestyrelsen skal have sans for strategisk planlægning, forandringsevne, overblik og gode relationer til det nære miljø. Det er disse kompetencer der gør, at bestyrelser har mulighed for at rådgive ledelsen i virksomhederne om muligheder, udfordringer, bestemmelser og mål.

Et minimumskrav er, at bestyrelsen har en forståelse for finansielle forhold, et kendskab til den givne branche og forståelse for de enkelte virksomheder i Grønland.

Hver enkelt person skal selvfølgelig ikke besidde alle kompetenceområder, det siger sig selv. Men sammensætningen skal foretages efter bestemte krav og kompetencer. Bestyrelserne skal i hvert enkelt virksomhed foretage en evaluering af den siddende bestyrelse – har vi de rette folk, besidder de kompetencer der er med til at øge værdien af virksomheden og er det til gavn for virksomheden og dens strategi?

I fremtiden skal det være udelukket at have politisk indflydelse på bestyrelserne i de offentlige. De offentlige ejede skal i fremtiden bestå af bestyrelser, som har en samlet profil, som er baseret på professionalisme. Disse bestyrelser skal være baseret på de kompetencer jeg har nævnt ovenfor.

Der skal udarbejdes en nøje plan for sammensætning af fremtiden bestyrelser, de skal tilgodese virksomhederne, som i fremtiden skal være mere kompetente og handledygtige.

Ved at lave en ensartet plan for bestyrelser i det offentlige, vil vi i fremtiden undgå vennetjenester, kammerateri og bestyrelser der er sammensat efter upåagtet partifarve – vi vil på denne måde undgå politisk indblanding – Hvis politikkerne vil have indflydelse, må de gøre sig fortjent til det, på lige fod med borgerne. Regler og love gælder såvel for politikerne som for borgerne. Det handler i bund og grund om respekt for vores fælles samfundsøkonomi. Og husk! At være folkevalgt er ikke end betydning med, at man har fuldmagt til at opfører sig, som man selv syntes er mest fordelagtigt, man skal huske på, at man er valgt til at varetage landets interesser og ikke ens egne.