Nytårstale: Gang i reformerne – Gang i Grønland

Vi er også nødt til at effektivisere den offentlige sektor og vi er nødt til at skabe rammerne for, at det private erhvervsliv kan tjene flere penge, der kan bruges til at investere i virksomhederne og dermed til at skabe arbejdspladser.

Mandag d. 29. december 2014
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Emnekreds: Erhverv, Politik, Økonomi.

foto: Mia Rosing Nilsson

Demokraterne er klar til at tage ansvar for at føre Grønland ud af den økonomiske krise. I 2015 vil vi igangsætte en række tiltag, der skal nedbringe arbejdsløsheden og forbedre samfundsøkonomien. Det bliver hårdt, men det er nødvendigt for, at vi kan fremtidssikre vores velfærdssamfund, som vi kender det.

De sidste fem års tid er der blevet snakket meget om de nødvendige reformer. Desværre er der endnu ingen, der har haft modet til at rent faktisk at komme i gang med at gøre reformer til virkelighed. Det bliver der ændret på i 2015, hvor vi fra Demokraterne har placeret os centralt i magtens centrum..

Demokraterne har modet til at gennemføre reformer. Vi har modet til at være ærlige omkring, at det bliver hårdt for os alle. Og vi har modet til at holde fast – også når det gør ondt. Det har vi, fordi vi kan se, at alle beregninger og forudsigelser peger på, at den eneste måde vi kan opretholde et velfærdssamfund på er ved at reformere og ændre det. Ellers er der ganske enkelt ikke råd til det.

Ingen skal derfor være i tvivl om, at vi er indtrådt i den nuværende koalition med det primære formål at føre Grønland sikkert ud af den økonomiske krise. Den ene del af arbejdet er at gennemføre reformer på pensionsområdet, det sociale område, skatteområdet, boligområdet med flere. Men det er slet ikke nok. Vi er også nødt til at effektivisere den offentlige sektor og vi er nødt til at skabe rammerne for, at det private erhvervsliv kan tjene flere penge, der kan bruges til at investere i virksomhederne og dermed til at skabe arbejdspladser.

Den nuværende bekæmpelse af arbejdsløsheden har alt for stor fokus på midlertidige løsninger såsom forskellige former for driftstilskud og fremrykning af allerede vedtagne investeringer. Demokraterne vil have ændret dette fokus, så det i stedet kommer til at være på, hvordan vi skaber permanente arbejdspladser. Det vil vi gøre ved at sørge for, at det er attraktivt at opstarte og drive virksomheder. Vi vil derfor sænke selskabsskatten og forbedre afskrivningsmulighederne.

Vi vil skabe bedre vilkår for turisme ved at sænke krydstogtpassagerafgiften og ved at sænke lufthavnsafgifterne, så det bliver billigere at komme hertil. Herudover vil vi sørge for, at Visit Greenland har optimale betingelser til at kunne promovere vort land.

Vi står med andre ord over for gennemgribende forandringer i vort samfund, og det er bestemt ikke sikkert, at det falder i alles smag. Alligevel vil jeg opfordre til, at vi alle - såvel politikere som borgere – har fokus på at løfte i fælles flok. Det nytter ikke noget, at nogle sætter sig over i et hjørne og modarbejder alle de forskellige tiltag. Vi er nødt til at samarbejde for landets bedste. Vi skal have gang i reformerne og gang i Grønland.