Selvstyret må ikke være en bremseklods

Det er i alles interesse, at der bliver skabt vækst og arbejdspladser i alt for lille private sektor i vort land, og det bør derfor være sådan, at den offentlige administration fungerer som en produktiv og konstruktiv samarbejdspartner for det private erhvervsliv

Fredag d. 22. maj 2015
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Emnekreds: Erhverv, Politik.


Demokraterne ser med bekymring på den kritik af den offentlige sagsbehandling, der blev fremført af Grønlands Erhverv og repræsentanter for private virksomheder under og efter Future Greenland. Det er uacceptabelt, at bureaukrati og langsommelighed i det offentlige forhindrer vækst i den private sektor.

Det er i alles interesse, at der bliver skabt vækst og arbejdspladser i alt for lille private sektor i vort land, og det bør derfor være sådan, at den offentlige administration fungerer som en produktiv og konstruktiv samarbejdspartner for det private erhvervsliv.

Desværre viser erfaringerne fra en række virksomheder, at det modsatte er tilfældet. Virksomhederne og Grønlands Erhverv fortæller samstemmende, at der er for meget bureaukrati og for dårlig og for langsom sagsbehandling.

Det vil Demokraterne opfordre landsstyret til at gøre noget ved med det samme. Først og fremmest bør der hurtigst muligt afholdes et møde mellem repræsentanter fra det private erhvervsliv. Grønlands Erhverv og Selvstyret/landsstyret. På dette møde skal der skabes enighed om, hvad udfordringerne er. Herefter skal der nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan sagsgangen kan forbedres, hvorefter disse anbefalinger skal sættes i værk med det samme.

Grønland har ganske enkelt ikke råd til, at det offentlige agerer bremseklods for vigtige initiativer i det private erhvervsliv.