Ny tankegang omkring fåreholder- og landbrugserhvervene

På Landstingets forårssamling sidste år fremsatte Aqqaluaq B. Egede et forslag på vegne af Inuit Ataqatigiit vedrørende fremme af selvforsyning, og her vedtog samtlige medlemmer af Landstinget forslaget og samtidig afsatte 15 mio. kr. til dette formål

Onsdag d. 26. august 2015
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Erhverv, Landbrug.

Indholdsfortegnelse:
Vi må iværksætte ekstraordinære tiltag på grund af den lange tørketid
Fåreholdererhvervet og landbruget må sikres et troværdigt grundlag
Inuit Ataqatigiit er fremkommet med reaktioner


(an)

Fåreholderne og de erhvervsdrivende inden for landbruget danner tilsammen en modvægt til vores meget store import af fødevarer udefra. For at understrege betydningen af anvendelsen af vort lands egne råvarer forsøger de fra år til år at frembringe nye produkter og afgrøder, samtidig med at de lægger stor vægt på at udbrede udbuddet af deres produkter til hele landet. På trods heraf har der været forbavsende lidt politisk fokus på fåreholderne og de erhvervsdrivende inden for landbruget med hensyn til at lette og sikre deres innovative bestræbelser.

Vi må iværksætte ekstraordinære tiltag på grund af den lange tørketid
Dette år har budt på ekstrem tørke i det sydlige Grønland, hvilket har medført store problemer for landbruget. Her må vi sætte en ekstraordinær indsats ind.

Inuit Ataqatigiit opfordrer til, at man i et samarbejde med Kujataata Kommunia i denne situation og i andre lignende tilfælde skabt som et resultat af en langvarig tørkeperiode med tanke på de kommende år, etablerer en sikringsordning for de kommende år, samt at man etablerer en fleksibel ordning gennem etableringen af en fond til dette formål.

Fåreholdererhvervet og landbruget må sikres et troværdigt grundlag
Med det formål at sikre eksistensen og de innovative kræfter inden for fåreholder- og landbrugserhvervene nedsatte landsstyret i slutningen af 2012 en Landbrugskommission, og denne kommission afleverede allerede tilbage i august 2014 en rapport med forslag til en lang række tiltag omkring fåreholdernes og landbrugets eksistens og fremtidige udvikling. Imidlertid har vi i indtil i dag ikke set et eneste forslag til hvilke initiativer og hvilke økonomiske tiltag man ønsker at fremme. På samme måde kan vi heller ikke i dette års forslag til finanslov indeholdende overslagsårene frem til 2019 ikke finde nævneværdige mål eller midler til innovative initiativer.

Inuit Ataqatigiit er fremkommet med reaktioner
På Landstingets forårssamling sidste år fremsatte Aqqaluaq B. Egede et forslag på vegne af Inuit Ataqatigiit vedrørende fremme af selvforsyning, og her vedtog samtlige medlemmer af Landstinget forslaget og samtidig afsatte 15 mio. kr. til dette formål. Til trods herfor har vi ikke set reaktioner fra landsstyrets side – heller ikke for de kommende år.

Denne situation kan på ingen måde accepteres, hvorfor Inuit Ataqatigiit hermed vil fremsætte krav om at landsstyret, for at realisere denne beslutning taget af Landstinget, påbegynder deres del af arbejdet på en tydelig og gennemsigtig måde, og herunder at landsstyret reagerer på denne uholdbare og meget vanskelige situation, som fåreholderne og de erhvervsdrivende inden for landbruget er akut udsat for og lider under i denne sommer samt finder en løsning herpå snarest muligt.