Indsigt: Landsstyrets hellefiskereform har negative konsekvenser

Landsstyrets hellefiskereform har negative konsekvenser

Man kan derfor kun opfordre landsstyremedlemmet til først at mødes med fiskerne de steder, hvor der er foreslået ændringer, idet fiskerne bør være med i udformningen og den videre udvikling, hvilket jeg mener er en god og farbar vej frem.

Onsdag d. 8. februar 2017
Karl-Kristian Kruse, medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Økonomi.


(an)

Landsstyrets hellefiskereform har negative konsekvenser for hellefiskefiskeriet, hvilket er svært at acceptere.

En bekendtgørelse om hellefiskeriet i det kystnære område, der er til høring nu vil besværliggøre hellefiskefiskeriet så meget, at jeg er alvorligt bange for, at hellefiskefiskeriet ikke vil kunne fortsætte, hvis ikke der laves ændringer på den. Dette vil især gøre sig gældende i Diskobugten, Uummannaq forvaltningsområde, samt de områder som skal blive til Nuuk forvaltningsområder.

Bekendtgørelse nr. af 28. august 2014 står nu for, at skulle ændres og selve ændringerne, som nu er ude i høring, har i sig selv nogle gode sider, selvom der er flere ting, der kan tilpasses, men den mest fremstående tilbagegang opstår i området hvor et forvaltningsområde i Uummannaq på positionen 52o 30 i vestlig retning, som nu ophæves, idet fiskerne netop her i vinteren, hvor de fisker allerbedst nu igen kan opleve løbende afbrudte indhandlingsstop, og der sker det uheldige, at fiskerne føler de må fiske hurtigt som det er muligt, fremfor, at fiske i fred og ro og lade fiskerne fiske på en mere optimal og bæredygtigt måde, hvilket i et fremadrettet perspektiv er det rigtigste og det er ærgerligt, at de sidste to landsstyremedlemmer for Fiskeri, som ellers har forsvaret udformningen, nu ved ansvarsovertagelsen blot vender tilbage til de gamle vaner og rutiner.

Omkring området i Nuuk som nu gøres til et hellefiskeforvaltningsområde, er der områder, der ikke længere må fiskes ved, hvilket er meget svært at forstå, idet der mangler begrundelser og forståelig argumentation, hvorfor jeg helt klart mener, at man må gå i tæt dialog med fiskerne og holde de møder, der skal til, dette er mere end nødvendigt.

Man kan derfor kun opfordre landsstyremedlemmet til først at mødes med fiskerne de steder, hvor der er foreslået ændringer, idet fiskerne bør være med i udformningen og den videre udvikling, hvilket jeg mener er en god og farbar vej frem.

Såfremt man ønsker at bibeholde fjernelsen af de linjer hvorfra man ikke længere må fiske, hvor meget vil man da hæve kvoten af hellefisk for at imødegå et kontinuerligt fiskeri?

Ifølge koalitionsaftalen, specielt omkring de 3 første måneder i de områder der har fast vinteris, og man stadig skal kunne tildele særlige kvoter til havisfiskeri, så skulle landsstyremedlemmet ud fra den gældende bekendtgørelse, ud fra min optik blot komme med enkelte nødvendige tilføjelser.